ZŠ Bakalovo nábřeží 8

Učí v angličtině. Nejen angličtinu.

Jako jediná základní škola v kraji. Věří, že jazyky vašim dětem otevřou svět. Škola se proto na jazyky zaměřuje už přes 50 let.

 • Od 1. třídy anglický jazyk, od 6. třídy němčina či francouzština.
 • Dva předměty rovnou anglicky: pracovní činnosti, při kterých se děti rozmluví prakticky, a informatika, kde se naučí terminologii.
 • Mezinárodní projekty s žáky zahraničních škol.
 • Pravidelné pobyty v Anglii, Francii, Německu či Itálii.
 • Konverzační kroužky a přípravné kurzy na Cambridge zkoušky.
 • Od roku 2007 škola vzdělává podle ŠVP „Naše výsledky hovoří cizími jazyky”.

Deváťáci umí anglicky jako maturanti

Většina žáků proto pokračuje na výběrových gymnáziích nebo na žádaných středoškolských oborech.

Žáci to ve škole mají opravdu rádi

Bakalka patří mezi 17 % základních škol s nejlepší atmosférou v Česku. Vyplývá to ze studie společnosti SCIO.

Škola stíhá sport i kulturu. Nesedí jen ve třídách

Studenti vyhrávají olympiády, navštěvují divadla a pořádají zahraniční pobyty (Anglie, Francie, Rakousko, Německo, Itálie, Švýcarsko).

Bakalka je oficiálním partnerem British Council v rámci zkoušek Cambridge

 • Více než 100 našich žáků složí zkoušku každý rok.
 • Patří mezi instituce, které přihlašují nejvíce žáků ke Cambridge testům v rámci celé České republiky.

Mezinárodní zkoušky z němčiny

Od roku 2018–19 nabízí základní škola přípravu na složení německých jazykových certifikátů přímo ve škole. Jedná se o jazykové zkoušky Goethe Institutu – německé kulturní instituce, jež má na 160 poboček po celém světě a jejímž cílem je podpora výuky němčiny a kulturní spolupráce.

Nadaní ve škole nezakrní

Navštěvují předmět Podpora nadání, kde je rozvíjeno jejich logické, kritické a nezávislé myšlení. Od roku 2018 ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity testují žáky na nadání v oblasti matematiky a logiky a následně je dál rozvíjí.

Projekty národní a mezinárodní úrovně

Žáci se domluví se svými vrstevníky všude na světě

Důkazem toho je úspěšná účast a zapojení žáků v mnoha mezinárodních projektech jako je například Erasmus+ (výměnné pobyty žáků v zemích jako je Švédsko, Španělsko, Řecko, SRN a další).

Žáci nesedí jen v lavicích

Škola je velmi aktivně zapojena v mnoha dalších projektech, které zajímavě a poutavě rozšiřují možnosti výuky. Bádání v laboratořích nebo navštěvy vědeckých pracovišt (PolyGram, Šablony, Badatelsky orientovaná výuka, Podpora žáků a další).

Bakalka je příkladem dobré praxe

Několikrát do roka je škola hostitelskou institucí pro delegace učitelů ze zahraničí, kde může předat své know how, ukázat kvalitní výuku, nadstandardní materiální vybavení školy a schopnosti učitelského sboru i žáků dorozumět v cizích jazycích.

Fakultní škola

Dlouhodobě nadprůměrná kvalita učitelského sboru byla hlavním kritériem, na základě kterého byla škola vybrána Pedagogickou fakultou MU k výchově a výcviku budoucích pedagogů, a má statut fakultní školy.

Výsledky

 • Na prestižní gymnázium nebo žádanou střední školu jsou děti připraveny tak, aby si jednou mohly opravdu vybírat.
 • Z osmáků a deváťáků má 78 % dokonce jazykovou úroveň B2 až C1, což odpovídá těžší verzi maturity z angličtiny.
 • Na gymnázium jde 58 % a na maturitní obory 100 % absolventů.

Účast školy na životě v obci

V rámci činnosti Žákovského parlamentu organizuje škola pravidelně několik charitativních projektů jako například Adopce na dálku, vystoupení žáků v domovech důchodců a LDN.

Výtěžky z různých akcí jsou adresovány potřebným lidem a organizacím.

Každoročně jsou připravovány vystoupení žáků v rámci Brněnských Vánoc na Zelném trhu, Společné setkání dětí s rodiči (Vánoční tvoření a jarmark, společenský večer a mnohé další).

webové stránky: www.bakalka.cz
e-mail: podatelna@bakalka.cz

Důležité odkazy