ZŠ Bakalovo nábřeží 8

Učíme v angličtině. Nejen angličtinu.

Jako jediná základní škola v kraji. Věříme totiž, že jazyky vašim dětem otevřou svět. Zaměřujeme se na ně proto už přes 50 let.

 • Od 1. třídy anglický jazyk, od 6. třídy němčina či francouzština.
 • Dva předměty rovnou anglicky: pracovní činnosti, při kterých se děti rozmluví prakticky, a informatika, kde se naučí terminologii.
 • Mezinárodní projekty s žáky zahraničních škol.
 • Pravidelné pobyty v Anglii, Francii, Německu či Itálii.
 • Konverzační kroužky a přípravné kurzy na Cambridge zkoušky.
 • Od roku 2007 škola vzdělává podle ŠVP “Naše výsledky hovoří cizími jazyky”.

Deváťáci umí anglicky jako maturanti

Většina žáků proto pokračuje na výběrových gymnáziích nebo na žádaných středoškolských oborech.

Žáci to ve škole mají opravdu rádi

Bakalka patří mezi 17 % základních škol s nejlepší atmosférou v Česku. Vyplývá to ze studie společnosti SCIO.

Stíháme sport i kulturu. Nesedíme jen ve třídách

Vyhráváme olympiády, navštěvujeme divadla a pořádáme zahraniční pobyty (Anglie, Francie, Rakousko, Německo, Itálie, Švýcarsko).

Jsme oficiálním partnerem British Council v rámci zkoušek Cambridge

 • Více než 100 našich žáků složí zkoušku každý rok.
 • Patříme mezi instituce, které přihlašují nejvíce žáků ke Cambridge testům v rámci celé České republiky.

Mezinárodní zkoušky z němčiny

Od roku 2018–19 nabízíme přípravu na složení německých jazykových certifikátů přímo u nás ve škole. Jedná se o jazykové zkoušky Goethe Institutu – německé kulturní instituce, jež má na 160 poboček po celém světě a jejímž cílem je podpora výuky němčiny a kulturní spolupráce.

Projekty národní a mezinárodní úrovně

Naši žáci se domluví se svými vrstevníky všude na světě

Důkazem toho je úspěšná účast a zapojení našich žáků v mnoha mezinárodních projektech jako je například Erasmus+ (výměnné pobyty žáků v zemích jako je Švédsko, Španělsko, Řecko, SRN a další).

Nesedíme jen v lavicích

Škola je velmi aktivně zapojena v mnoha dalších projektech, které zajímavě a poutavě rozšiřují možnosti výuky. Bádáme v laboratořích nebo navštěvujeme vědecká pracoviště (PolyGram, Šablony, Badatelsky orientovaná výuka, Podpora žáků a další).

Jsme příkladem dobré praxe

Několikrát do roka je škola hostitelskou institucí pro delegace učitelů ze zahraničí, kde můžeme předat své know how, ukázat kvalitní výuku, naše nadstandardní materiální vybavení školy a schopnosti učitelského sboru i žáků dorozumět v cizích jazycích.

Fakultní škola

Dlouhodobě nadprůměrná kvalita učitelského sboru byla hlavním kritériem, na základě kterého byla škola vybrána Pedagogickou fakultou MU k výchově a výcviku budoucích pedagogů, a má statut fakultní školy.

Naše výsledky

 • Na prestižní gymnázium nebo žádanou střední školu připravujeme děti tak, aby si jednou mohly opravdu vybírat.
 • Z našich osmáků a deváťáků má 78 % dokonce jazykovou úroveň B2 až C1, což odpovídá těžší verzi maturity z angličtiny.
 • Na gymnázium jde 58 % a na maturitní obory 100 % našich absolventů.

Účast školy na životě v obci

V rámci činnosti Žákovského parlamentu organizuje škola pravidelně několik charitativních projektů jako například Adopce na dálku, vystoupení žáků v domovech důchodců a LDN.

Výtěžky z různých akcí jsou adresovány potřebným lidem a organizacím.

Každoročně připravujeme vystoupení žáků v rámci Brněnských Vánoc na Zelném trhu, Společné setkání dětí s rodiči (Vánoční tvoření a jarmark, společenský večer a mnohé další).

webové stránky: www.bakalka.cz
e-mail: gasparcova@bakalka.cz

Důležité odkazy