ZŠ a MŠ náměstí 28. října 22

ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 se nachází v centru Brna. Škole se podařilo vytvořit a uvést do života komplexní výchovně vzdělávací program "Osmec" (odpovědnost, samostatnost, multikultura, elán, cílevědomost). Pilířem tohoto programu je idea komunitní a inkluzivní školy s celodenním programem. Škola má připravenou nabídku vzdělávání pro všechny věkové kategorie: dvě mateřské školy, přípravný ročník, devět ročníků základní školy a kurz pro získání základního vzdělání pro studenty, kteří již věku základní školy odrostli. Díky velkoryse obsazenému školnímu poradenskému pracovišti poskytuje škola již více než 10 let svým žákům nadstandardní služby v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb, zvýšeného nadání apod. Škola se cíleně věnuje rozvoji moderních vzdělávacích metod opírajících se o IT technologie.

Škola nabízí celodenní program pro děti, žáky i rodiče (je v provozu od 7.00 do 17.00 hodin). Kromě školní družiny (3 oddělení) je možné navštěvovat také školní klub určený žákům 2. stupně, který v odpoledních hodinách nabízí širokou škálu volnočasových aktivit a doučování, realizovaných pro žáky zdarma.

Škola byla vybrána krajským úřadem jako škola pro jazykovou přípravu žáků – cizinců. Je také fakultní školou Pedagogické fakulty MU.

Celodenní program školy:

Školní klub

Pro děti ve školním klubu je nabízeno velké množství aktivit. Klub je otevřen po skončení výuky, děti mohou využít knihovnu, internet, relaxační kout, poslouchat hudbu, zahrát si deskové hry a připravit se na výuky, udělat si domácí úkoly. V rámci školního klubu jsou realizovány volnočasové aktivity (kroužky) sportovního a uměleckého zaměření.

Školní družina

Ranní družina je otevřena od 7.00 do 8.00 hodin a odpolední provoz družiny je od 11.40 do 17.00 hodin. Děti si ve školní družině mohou hrát, tvořit a odpočívat. Na děti ve školní družině čekají rozmanité činnosti (hry, keramika, deskové hry, tanečky, zpěv, četba pohádek). Uskutečňovány jsou vycházky do okolí školy (školní zahrada, park Lužánky).

Moderní metody výuky a vzdělávání

Škola se zaměřuje především na metody napomáhající rozvoji vzdělávání v inkluzivním prostředí, praktický rozvoj digitálních kompetencí a jazykové znalosti. Mezi mnoha využívanými moderními metodami jsou nejčastěji používanými - práce v centrech aktivit, projektová výuka a B-learning.

Významné akce školy

 • Amari kereka – hudební festival
 • Vánoční akademie
 • Plesotéka
 • Olympijský den
 • Podzimní jarmark

 Účast v projektech

 • Urbact on Stage
 • Příběhy našich sousedů
 • Národní plán obnovy – doučování, Prevence digitální propasti
 • Dáme na Vás – participativní rozpočet
 • Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně
 • Projekt MMB: Síť brněnských otevřených škol (SBOŠ)
 • Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III
 • Šablony OP JAK
 • Erasmus+
 • Systém podpory provázejících učitelů s cílem zvyšování kvality pedagogických praxí budoucích učitelů
 • MŠMT – projekt Osmec škola pro všechny
 • JMK – Obědy zdarma

webové stránky: www.osmec.cz
facebookové stránky školy: https://www.facebook.com/zsosmec 
instagramový účet školy: https://www.instagram.com/zsosmec
školní youtube kanál: https://www.youtube.com/zsosmec 
e-mail: info@osmec.cz

Důležité odkazy