MŠ Všetičkova 19

Mateřská škola je situována v klidné ulici, v příjemném a zdravém prostředí pod Kraví horou a v blízkosti zastávky MHD. Vilka mateřské školy vytváří rodinnou atmosféru, je obklopena pěkně vybavenou zahradou se spoustou zeleně a vzrostlými stromy.

Zaměřujeme se na všestranný rozvoj dítěte, na pěstování aktivního vztahu ke svému zdraví, na rozvoj vzdělávání a sebevzdělávání. Dle vlastní volby se mohou děti zapojit do různých zájmových a vzdělávacích aktivit, jako například tvoření ve vlastní keramické dílně, hra na flétnu, výuka anglického jazyka hravou formou. Nezapomínáme ani na pohybové aktivity, například taneční aktivity, cvičení se Sportíkem a plavání na Kraví hoře. Dle zájmu jsou organizovány školy v přírodě. Zajišťujeme dětem rovněž logopedickou péči. Navštěvujeme s dětmi kulturní akce, koncerty, divadla. Rodiče se setkávají v MŠ na společných akcích (Podzimníček, vánoční dílničky, velikonoční tvoření a rozloučení s předškoláky na školní zahradě). Naším cílem je spokojené, samostatné, aktivní a sebevědomé dítě s přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatností a s chutí se dále vzdělávat a tvořit. Dítě připravené pro život.

webové stránky: www.ms-vsetickova.cz
e-mail: msvsetic@volny.cz

Důležité odkazy