MŠ Zdislava, Brno, Pellicova 4

Mateřská škola Zdislava je umístěna přímo v centru města Brna v pěkném a klidném prostředí. Školka sídlí ve velké vile umístěné v zahradě, ve svahu přímo pod dominantou města Brna, hradem Špilberkem. Mateřská škola je šestitřídní, kdy vždy dvě třídy jsou umístěny v jednom patře vily.

Zahrada mateřské školy byla v roce 2015 renovována a díky úzké spolupráci s Úřaděm městské části Brno-střed zde vzniklo klidné místo určené k dětským hrám, relaxaci, ale i vzdělávání. Děti zde najdou záhonky, záhonkové kontejnery, ale i různé herní prvky a pískoviště.

Mateřská škola má pět běžných tříd a jednu třídu speciální logopedickou, určenou pro 10 dětí. Kromě logopedické prevence, speciálně pedagogické péče a individuální logopedické intervence v logopedické třídě, nabízíme vedení logopedické poradny pro děti ze všech tříd mateřské školy.

Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „V naší školce 2018“. Tento program je orientovaný na zdravý životní styl, životní prostředí a ekologii.  Z hlediska odborné pedagogické práce školka volí osobnostně sociální výchovný styl s respektem k individuálním a osobnostním potřebám dětí.

Z nadstandartních aktivit nabízíme po dohodě s rodiči angličtinu, keramiku, předplavecký výcvik, kroužek dovedných ručiček, edukativně stimulační skupiny jako intenzivní přípravu pro zahájení povinné školní docházky. Pravidelně pořádáme školu v přírodě, spaní předškoláků v mateřské škole, odpolední kulturní i sportovní akce, zahradní slavnosti, besídky a různá setkávání s rodiči. V průběhu školního roku se snažíme dětem zajistit i bohatý kulturní a vzdělávací program spojený s návštěvami různých institucí – hvězdárna, divadla, výstavy.

Stravování v mateřské škole zajišťuje ŠJ Pellicova, která sídlí ve stejné budově, ale je jiným právním subjektem.

webové stránky: www.mszdislava.webnode.cz
e-mail: mszdislava@seznam.cz

Důležité odkazy