MŠ Zdislava, Brno, Pellicova 4

Mateřská škola Zdislava je umístěna přímo v centru města Brna v pěkném a klidném prostředí. Školka sídlí ve velké vile umístěné v zahradě, ve svahu přímo pod dominantou města Brna, hradem Špilberkem. Mateřská škola je šestitřídní, kdy vždy dvě třídy jsou umístěny v jednom patře vily.

Zahrada mateřské školy byla v roce 2015 renovována a díky úzké spolupráci s Úřadem městské části Brno-střed zde vzniklo klidné místo určené k dětským hrám, relaxaci, ale i vzdělávání. Děti zde najdou záhonky, záhonkové kontejnery, ale i různé herní prvky a pískoviště.

Mateřská škola má pět běžných tříd a jednu třídu speciální logopedickou, určenou pro 10 dětí. Kromě logopedické prevence, speciálně pedagogické péče a individuální logopedické intervence v logopedické třídě, nabízí vedení logopedické poradny pro děti ze všech tříd mateřské školy.

Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu „Jen si děti všimněte, co je krásy na světě“. Základem práce je rodinná a pohodová atmosféra, důležitý je také individuální přístup ke každému dítěti a jeho rodině. MŠ Zdislava je „školkou rodinného typu“ s malým kolektivem dětí i zaměstnanců. Usiluje o to, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělání.

Z nadstandartních aktivit nabízí po dohodě s rodiči angličtinu, keramiku, předplavecký výcvik, kroužek dovedných ručiček, edukativně stimulační skupiny jako intenzivní přípravu pro zahájení povinné školní docházky. Pravidelně pořádá školu v přírodě, spaní předškoláků v mateřské škole, odpolední kulturní i sportovní akce, zahradní slavnosti, besídky a různá setkávání s rodiči. V průběhu školního roku se snaží dětem zajistit i bohatý kulturní a vzdělávací program spojený s návštěvami různých institucí – hvězdárna, divadla, výstavy.

MŠ Zdislava pořádá společné akce pro rodiče s dětmi  (např. Světélkování, Rozsvícení vánočního stromu, Pasování na školáky). Děti hojně navštěvují kulturní a vzdělávací akce, mnoho akcí je pořádáno také v budově mateřské školy či na zahradě školy. Nabízí taneční kroužek, výuku angličtiny, tvořivý kroužek a přípravu na školu v edukativně stimulačních skupinkách. 

Stravování v mateřské škole zajišťuje ŠJ Pellicova, která sídlí ve stejné budově, ale je jiným právním subjektem.

webové stránky: www.mszdislava.webnode.cz
e-mail: mszdislava@seznam.cz

Důležité odkazy