MŠ Vídeňská 39a

Mateřská škola rodinného typu se nachází v klidné části vnitrobloku ulic Vídeňská a Havlenova. Vzdělávání probíhá podle vlastního školního programu „Roste ze mne osobnost", zaměřeného na posilování sebevědomí a samostatnost dítěte a na vytváření pozitivních sociálních vztahů mezi dětmi. Škola je zapojena do projektu „Výuka angličtiny ve školách v městě Brně“ a „Technické mateřské školy“. Součástí školy je školní zahrada vybavená novými herními prvky. Stravu zajišťuje vlastní školní jídelna. Ve spolupráci se Sdružením rodičů a přátel školy jsou pořádány různé atraktivní akce.

Zájmy děti jsou rozvíjeny v kroužku Hýbánky a Tvořílek, při plavání a cvičení se Sportíkem. Pro předškoláky škola zajišťuje logopedickou péči a Edukativně stimulační skupiny.

webové stránky: www.msvidenska.cz
e-mail: ms.videnska@seznam.cz

Důležité odkazy