MŠ Úvoz 57

Pětitřídní mateřská škola se nachází v klidném prostředí pod Kraví horou, v blízkosti MHD. Ke škole patří velká školní zahrada s množstvím hracích prvků.

Školní zahrada i blízké okolí školy umožňují pracovat podle vlastního vzdělávacího programu „Příroda na dosah dětem“, který vychází z RVP pro předškolní vzdělávání.

Provoz mateřské školy je od 7.00 do 17.00 hodin. V dubnu škola pořádá Den otevřených dveří formou seznamovacího hracího odpoledne.

S dětmi pracují plně kvalifikované a zkušené paní učitelky. Vlastní výchovně vzdělávací práci obohacují návštěvou výchovných programů v mateřské škole i mimo ni. Škola zprostředkovává dětem řadu kulturních akcí a výletů.

Mezi akce společné pro děti a rodiče patří podzimní a jarní hry vždy tematicky zaměřené, vánoční besídka a slavnostní rozloučení s dětmi odcházejícími do základní školy.

Mateřská škola vydává elektronicky svůj časopis Úvozníček kde jsou zajímavosti pro rodiče. Děti zde najdou omalovánky nebo pracovní listy.

Děti mají možnost navštěvovat v odpoledních hodinách kroužek angličtiny, taneční, dramatický kroužek, edukativně stimulační skupinky pro děti odcházející do základní školy, kroužek hry na flétnu a sportovní kroužek „Malý olympionik“.

Mateřská škola spolupracuje s firmou Lemur a dětem je tedy umožněno chodit do bruslení a lyžování.

Cílem je dovést každé dítě na konci předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a vytvořit základy celoživotního vzdělávání. To vše v přátelském a klidném prostředí s individuálním přístupem.

webové stránky: www.msuvoz.cz
e-mail: msuvoz@msuvoz.cz

Důležité odkazy