MŠ Údolní 68

Mateřská škola je umístěna v klidné části města, v Masarykově čtvrti. Budova má charakter prvorepublikové vily stojící v těsné blízkosti zastávky MHD, obklopena zahradou. Škola je zaměřena na pohyb. V dnešní době, kdy děti velmi často preferují sedavou pasivní zábavu a hru, je třeba pohyb do života dítěte záměrně a cíleně zařazovat. Proto škola realizuje vlastní projekt „ŠKOLKA V POHYBU“, jehož součástí je: předplavecký výcvik v plaveckém bazénu Kraví hora, pravidelné cvičení v Dětském centru Sokol Brno 1 a další pohybové aktivity, které zajišťuje externí společnost. V rámci přípravy na základní školu mají děti možnost navštěvovat Edukativně stimulační skupiny. Ve spolupráci s jazykovou agenturou pořádá skupinové kurzy pro děti „Hravá angličtina" jako příklad inovativního vzdělávání. Škola zajišťuje logopedickou prevenci ve spolupráci s odbornou klinikou. Organizuje sportovní a kulturní akce, exkurze a výlety. Škola úzce spolupracuje s rodiči a pravidelně pořádá již tradiční společné akce a setkání.

webové stránky: www.msudolni68.cz
e-mail: skolka@msudolni68.cz

Důležité odkazy