MŠ Tučkova 36

Dvoutřídní mateřská škola rodinného typu, obě třídy jsou věkově smíšené. Pracuje podle vzdělávacího programu „Společně objevujeme svět“. Zaměřuje se na environmentální výchovu. Při všech činnostech jsou respektovány individuální a osobnostní potřeby dítěte a je kladen důraz na vytváření pozitivních sociálních vztahů, zdravého a bezpečného prostředí. Každodenní činnosti jsou doplňovány o kulturní a vzdělávací pořady. Po dohodě s rodiči nabízí zájmové kroužky, které jsou zajištěny školkou nebo externě. Škola má k dispozici přírodní výukovou zahradu, kterou využívá při výchovných činnostech.

webové stránky: www.mstuckova.cz
e-mail: mstuckova@volny.cz

Důležité odkazy