MŠ Skořepka 5

Jedná se o dvoutřídní mateřskou školu rodinného typu s krásnou zahradou, která je denně využívána ke hrám, sportovním činnostem a výchovné práci v centru města. Je zaměřena na etickou výchovu, na ochranu životního prostředí, pro děti jsou organizovány polodenní výlety, ekologické výukové programy a kulturně vzdělávací akce. Mateřské škole se podařilo zakoupit interaktivní tabuli, která je denně využívána k výukovým činnostem. Mateřská škola nabízí tyto aktivity: taneční kroužek „Zumba“, preventivní logopedickou péči, plavání.

webové stránky: www.msskorepka.cz
e-mail: msskorepka@email.cz

Důležité odkazy