MŠ Pšeník 18

Mateřská škola se zaměřuje na zdravý vývoj dítěte, získávání povědomí o zdravém způsobu života. Usilujeme o to, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro děti radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělání.

K aktivitám školy patří taneční kroužek, výuka angličtiny a příprava na školu v edukativních skupinách. Děti hojně navštěvují kulturní, sportovní a vzdělávací akce. Součástí školy je velká zahrada. Pro děti je využíváno i přilehlé veřejné hřiště.

webové stránky: www.mspsenik.cz
e-mail: mspsenik@volny.cz

Důležité odkazy