MŠ Pšeník 18

Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu „Jen si děti všimněte, co je krásy na světě“. Základem práce je rodinná a pohodová atmosféra, důležitý je také individuální přístup ke každému dítěti a jeho rodině. Mateřská škola Pšeník je „školkou rodinného typu“ s malým kolektivem dětí i zaměstnanců. Usiluje o to, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělání. 

Mateřská škola pořádá společné akce pro rodiče s dětmi (např. Světélkování, Rozsvícení vánočního stromu, Pasování na školáky). Děti hojně navštěvují kulturní a vzdělávací akce, mnoho akcí je pořádáno také v budově MŠ  či na zahradě školy. Škola nabízí taneční kroužek, výuku angličtiny, tvořivý kroužek a přípravu na školu v edukativně stimulačních skupinkách. 

webové stránky: www.mspsenik.cz
e-mail: reditelna@mspsenik.cz

Důležité odkazy