MŠ náměstí 28. října 21

Mateřská škola spadá pod ZŠ náměstí 28. října. Třída školky je věkově smíšená a vybavená s ohledem na potřeby dětí. Škola je zaměřena na etickou a environmentální výchovu s důrazem na podporu zdravého životního stylu. Zahrada mateřské školy se nachází ve vnitrobloku základní školy a je vybavena altánem, pískovištěm a sportovním náčiním pro spontánní hry dětí. V blízkosti školy je pěkně upravený park s dětským hřištěm a rozsáhlý městský park Lužánky s dalšími možnostmi využití (vycházky, dětské dopravní hřiště, průlezky). Škola nabízí návštěvy divadelních představení a jiných kulturních akcí, pravidelné návštěvy solné jeskyně, cvičení v tělocvičně školy a preventivní logopedické činnosti. V nabídce je cílená příprava předškoláků na vstup do ZŠ formou Edukativně stimulačních skupin.

webové stránky: https://www.osmec.cz/predskolni-vzdelavani/ms-nam-28-rijna-22/
e-mail: info@osmec.cz

Důležité odkazy