MŠ náměstí 28. října 21

Třída MŠ Dituška spadá pod ZŠ a MŠ Brno, nám. 28.října 22, je umístěna v blízkosti středu města, ve dvoře budovy základní školy, na ulici Stará 13/15. Třída je věkově smíšená. 

Součástí mateřské školy je zahrada se vzrostlými listnatými a jehličnatými stromy, vyvýšenými záhony a květinovým záhonem, která působí jako oáza klidu a pohody v jinak velmi rušném středu města. K dispozici je také přístřešek, který děti využívají při nepříznivém počasí k pobytu na čerstvém vzduchu.

Obědy jsou dováženy ze ŠJ Pellicova.

Výchovně vzdělávací proces třídy MŠ je zaměřený na všestranný rozvoj dítěte, komunikační a sociální dovednosti. MŠ pracuje s prvky programu Začít spolu.

Velký důraz je kladen na každodenní spolupráci s rodinou, nejen formou besídek, výtvarných dílen, táboráků na školní zahradě, ale především aktivní účastí rodičů na dění ve škole.

Činnosti v MŠ jsou provázané s děním v ZŠ, je aplikována koncepce včasné péče. Předškoláci a jejich rodiče využívají Edukativně stimulační skupiny pro kvalitní přípravu na vstup do ZŠ. Rodiče a děti mají možnost využít odborné pomoci pracovníků školního poradenského pracoviště.

MŠ dlouhodobě spolupracuje se SVČ Lužánky.

webové stránky: https://www.osmec.cz/predskolni-vzdelavani/ms-nam-28-rijna-22/
e-mail: info@osmec.cz

Důležité odkazy