MŠ Nádvorní 3

Mateřská škola je zaměřena na osobnostní rozvoj, na posilování sebevědomí a samostatnosti každého dítěte a na vytváření kamarádských vztahů mezi dětmi. Je kladen také velký důraz na rozvoj pohybu a tělesné zdatnosti. Je možné navštěvovat kurz plavání v bazénu na Kraví hoře, lyžování s Lemurem, Děti na startu. Pro zájemce je na škole připraven kroužek hry na zobcovou flétnu, kroužek anglického jazyka. Jako příprava na ZŠ probíhají dva až tři běhy edukativně stimulačních skupin. Každoročně MŠ pořádá školu v přírodě,  pravidelně navštěvuje filmová a divadelní představení a pořádá spoustu dalších akcí pro děti.

webové stránky: www.msnadvorni.cz
e-mail: skolkanadvorni@seznam.cz

Důležité odkazy