MŠ Nádvorní 3

Mateřská škola je zaměřena na osobnostní rozvoj, na posilování sebevědomí a samostatnosti každého dítěte a na vytváření kamarádských vztahů mezi dětmi. Klademe velký důraz na rozvoj pohybu a tělesné zdatnosti. Je možné navštěvovat kurz plavání v bazénu na Kraví hoře, lyžování s Lemurem, Sportík. Pro zájemce je na škole připraven kroužek hry na zobcovou flétnu, kroužek anglického jazyka. Jako příprava na ZŠ probíhají dva až tři běhy edukativně stimulačních skupin. Každoročně MŠ pořádá školu v přírodě,  pravidelně navštěvuje filmová a divadelní představení a pořádá spoustu dalších akcí pro děti.

webové stránky: www.msnadvorni.cz
e-mail: skolkanadvorni@seznam.cz

Důležité odkazy