MŠ Mlýnská 27

Mateřská škola Mlýnská 27 je součástí ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21. Jde o jednotřídní, věkově smíšenou školu s celodenním provozem a kapacitou 24 dětí. Děti jsou do mateřské školy přijímány ve věku 3–6 let.

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu, který je zpracovaný v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem „Kam patřím“. Hlavním prostředkem výchovně vzdělávacího působení je hra, prožitkové učení, individuální a skupinové učení zaměřené na jednotlivé oblasti rozvoje dítěte – biologickou, psychologickou, interpersonální, sociálně-kulturní a enviromentální. Spolupracujeme s PPP, OSPOD, přípravným ročníkem a 1. třídou ZŠ.
Zaměření naší školy je vést děti k tomu, aby na konci předškolního období byly relativně samostatnou osobností schopnou zvládat (pokud možno aktivně a s osobním uspokojením) takové nároky, které na ně budou běžně kladeny v rodině, ve škole a i ty, které je v budoucnu nevyhnutelně čekají.

Cílem je šťastné a pohodové dítě vybavené kompetencemi, které jsou předpokladem pro další život a celoživotní vzdělávání.

webové stránky: http://www.zskrenova.cz/navigace/materskaskola.php
e-mail: zskrenova@zskrenova.cz

Důležité odkazy