MŠ Křenová 76a

Dvoutřídní mateřská škola se zahradou se nachází v bezprostřední blízkosti Zderadova sloupu. Třídní vzdělávací programy v jednotlivých třídách vycházejí ze školního vzdělávacího programu s názvem „Jsme rádi na světě“, který se opírá o zásady „Zdravé mateřské školy“. Podporujeme zdravý tělesný rozvoj dětí prostřednictvím řady sportovních aktivit, důraz je kladen na pobyt dětí venku. Mateřská škola se dále zaměřuje na rozvoj jazykových schopností dětí (individuální přístup k dětem cizinců z odlišného kulturního prostředí) a na správný vývoj dětské řeči. Nabízíme logopedickou prevenci vad řeči dětí předškolního věku, která probíhá skupinovou formou. Ve škole dále působí logopedka, která ve spolupráci se speciálně pedagogickým centrem Veslařská zajišťuje pravidelnou individuální logopedickou péči logopedicky integrovaným dětem.

webové stránky: http://mskrenova.cz/
e-mail: mskrenova@seznam.cz

Důležité odkazy