MŠ Jánská 22

Mateřská škola Jánská spadá pod ZŠ Husova 17. Je školou jednotřídního typu se smíšeným oddělením pro děti od 3 do 6 let. Prostory i jejich uspořádání plně vyhovují individuálním i skupinovým činnostem dětí a režim je stanoven tak, aby vyhovoval potřebám rodičů i dětí. Na budovu bezprostředně navazuje zahrada s pískovištěm a prostorem pro sportovní vyžití dětí.

Cílem mateřské školy je zdravé a spokojené dítě vedené ke zdravému životnímu stylu. Ve vzdělávání a výchově jsou využívány prvky a formy daltonského vzdělávání, které stojí na základech principu samostatnosti, zodpovědnosti a spolupráce. MŠ pořádá během školního roku soutěže, hry a slavnosti. Aktivně spolupracuje s taneční a pohybovou školou, nabízí cvičení na rehabilitačních míčích, výuku anglického jazyka a keramický kroužek.

webové stránky: www.zshusovabrno.cz/materska-skola/
e-mail: reditel@zshusovabrno.cz

Důležité odkazy