MŠ Hlinky 46 – spadá pod MŠ Vinařská 4

Mateřská škola Hlinky 46 a Hlinky 46a, jsou odloučená pracoviště MŠ Vinařská. Mateřská škola je umístěna nedaleko Mendlova náměstí a BVV. Její součástí je rozlehlá nově zrekonstruovaná a účelně vybavená zahrada. Při výchově je kladen důraz na výchovné působení rodiny, všestranný rozvoj osobnosti a zdravý vývoj dítěte založený na citovosti a mravnosti. V MŠ pracuje zkušený kolektiv učitelek a provozních zaměstnanců. Při plánování vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu a nových alternativních forem předškolního vzdělávání.

webové stránky: www.msvinarska.cz
e-mail: hlinky@email.cz (hlinky@mskolka.cz)

Důležité odkazy