MŠ Francouzská 50

Tato mateřská škola prošla celkovou rekonstrukcí a v září 2007 byl zahájen provoz v kompletně zrekonstruované škole. Škola je moderně vybavená a má k dispozici velkou zahradu‚ kterou využívá k co nejdelšímu pobytu dětí. MŠ je zaměřena na rozvoj komunikativních dovedností, individuální přípravu dětí na vstup do ZŠ a preventivní logopedickou péči, MŠ navštěvuje pravidelně speciální pedagog-logoped.

Při veškerých činnostech jsou zohledněny individuální možnosti dítěte. V průběhu dne jsou zařazovány hry zaměřené na rozvoj řeči‚ zrakového a sluchového vnímání, rozvoj grafomotoriky.

Nadstandardní aktivity školy:

  • taneční kroužek Rytmik – dle zájmu rodičů,
  • předplavecký výcvik – dle zájmu rodičů.

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „Hrajeme si s duhou celý rok“. Pravidelně organizuje výlety do přírody, navštěvuje kulturní a vzdělávací pořady. Školy v přírodě organizuje na základě požadavků rodičů.

webové stránky: www.msfrancouzska-brno.iplace.cz
e-mail: ms.francouzska@volny.cz

Důležité odkazy