MŠ „Dituška“ Brno, Stará 13/15 – spadá pod ZŠ a MŠ náměstí 28. října 22

Jedná se o jednu třídu MŠ, věkově smíšenou, která je umístěna v blízkosti středu města, ve dvoře budovy základní školy, na ulici Stará 13/15. Součástí mateřské školy je zahrada se vzrostlými listnatými a jehličnatými stromy, pískoviště, průlezky – působí jako oáza klidu a pohody v jinak velmi rušném středu města. K dispozici je také přístřešek, který děti využívají při nepříznivém počasí k pobytu na čerstvém vzduchu.

Výchovně vzdělávací proces třídy MŠ je zaměřený na všestranný rozvoj dítěte, komunikační a sociální dovednosti, pracuje s prvky programu Začít spolu. Velký důraz je kladen na každodenní spolupráci s rodinou, nejen formou besídek, výtvarných dílen, táboráků na školní zahradě, ale především aktivní účastí rodičů na dění ve škole. Činnosti v MŠ jsou provázané s děním v ZŠ, aplikujeme koncepci včasné péče. Předškoláci a jejich rodiče využívají Edukativně stimulační skupiny pro kvalitní přípravu na vstup do ZŠ. Samozřejmostí jsou návštěvy kulturních akcí a divadelních představení.

webové stránky: https://www.osmec.cz/predskolni-vzdelavani/ms-stara-1315/
e-mail: info@osmec.cz

Důležité odkazy