MŠ Bílého 24

Trojtřídní mateřská škola je umístěna v klidné části města Brna, v Masarykově čtvrti. Dostupnost Wilsonova lesa a Kraví hory poskytuje podnětné prostředí pro environmentální vzdělávání a sportování. MŠ podporuje harmonický rozvoj dětské osobnosti se zaměřením na pohybové aktivity během celého dne.  Je zapojena do projektu České obce sokolské „Se Sokolem do života“.

 V rámci přípravy dětí na vstup do ZŠ mohou děti s rodiči navštěvovat edukativně stimulační skupiny. Dále zajišťuje pro děti předplavecký výcvik, keramický kroužek, cvičení Sportujeme se Sportíkem. MŠ organizuje návštěvy divadel, muzeí, výstav a knihovny. 

Pro rodiče a děti připravuje společné dílničky, vystoupení, soutěže.

Škola spolupracuje se ZŠ nám. Míru, Cyrilometodějskou církevní základní školou Brno, Střední odbornou školou pedagogickou, s Domem dětí a mládeže Helceletka, knihovnou Jiřího Mahena a sportovní organizací Lemur.

webové stránky: http://msbileho.cz/
e-mail: msbileho@seznam.cz

Důležité odkazy