MŠ Bílého 24

Trojtřídní mateřská škola je umístěna v klidné části města Brna – Masarykově čtvrti. Nabízí harmonické prostředí zajišťující všestranný rozvoj dětí  v rámci tvořivě-humanistické výchovy.  Škola je zapojena do projektu České obce sokolské „Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky“, v rámci EU „Podpora předškolního a školního vzdělávání ve městě Brně“ a projektu „Šablony II“.

Poskytujeme prevenci vad výslovnosti a logopedickou péči, s rodiči potom edukativně stimulační skupiny. Spolupracujeme se ZŠ nám. Míru. MŠ organizuje návštěvy divadel, muzeí, výstav. Dále zajišťujeme pro děti plavecký výcvik, keramický kroužek, cvičení Sportujeme se Sportíkem. Pro rodiče a děti připravujeme společné dílničky, vystoupení, posezení a celodenní sobotní výlety.

webové stránky: http://msbileho.cz/
e-mail: msbileho@seznam.cz

Důležité odkazy