Kontakty na jednotlivá školská zařízení

Název, adresa, IČO a ředitel/ka školského zařízení Telefon E-mail/web
Základní školy    
Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8
IČO: 48512681
ředitelka: PhDr. Yveta Gašparcová
+420 543 212 725
+420 543 215 247
gasparcova@bakalka.cz
www.bakalka.cz
Základní škola Brno, Hroznová 1
IČO: 48512672
ředitel: Mgr. Jakub Žák
+420 543 211 912
+420 543 216 880
vedeni@zshroznova.cz
www.zshroznova.cz
Základní škola Brno, nám. Míru 3
IČO: 48512648
ředitelka: Mgr. Kateřina Julínková
+420 543 211 805
+420 543 212 222
zsmiru@zsmirubrno.cz
www.zsmirubrno.cz
Základní škola Brno, Úvoz 55
IČO: 48512699
ředitel: Mgr. Miloš Doležal
+420 541 213 257 skola@zsuvoz.cz
www.zsuvoz.cz
Zakladní a mateřské školy    
Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 3
IČO: 48512711
ředitel: Mgr. Libor Tománek
+420 530 508 970 zsantoninska@zsantoninska.cz
www.zsantoninska.cz
Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16
IČO: 62157060
ředitel: Mgr. Martin Petržela
+420 543 232 053
+420 543 214 361
info@zshorni.cz
www.zshorni.cz
Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17
IČO: 60556188
ředitel: Mgr. Roman Tlustoš
+420 542 214 899
 
podatelna@zshusovabrno.cz
www.zshusovabrno.cz
Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4
IČO: 44993978
ředitel: Mgr. et Bc. Libor Zřídkaveselý
+420 517 070 970 kotlarska@kotlarska.cz
www.kotlarska.cz
Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21
IČO: 48512664
ředitel: Mgr. Zdeněk Lichtneger
+420 533 433 611 zskrenova@zskrenova.cz
www.zskrenova.cz
Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b
IČO: 48512630
ředitelka: RNDr. Jarmila Bavlnková
+420 543 212 716
+420 543 213 523
kancelar@zskridlovicka.cz
www.zskridlovicka.cz
Základní škola a mateřská škola Brno, náměstí 28. října 22
IČO: 48512702
ředitelka: Mgr. Ludmila Altmanová
+420 545 212 165 info@osmec.cz
www.osmec.cz
Mateřské školy    
Mateřská škola Brno, Bayerova 5
IČO: 70887977
ředitel: Mgr. Libor Tománek
+420 549 247 695 info@msbayerova.cz
www.msbayerova.cz
Mateřská škola Brno, Bílého 24
IČO: 70888019
ředitelka: Mgr. Jaroslava Dobšáková
+420 543 242 916 msbileho@seznam.cz
https://www.msbileho.cz/
Mateřská škola Brno, Francouzská 50
IČO: 64328449
ředitelka: Iveta Hniličková
+420 545 578 896 info@msfrancouzska.cz
https://www.msfrancouzska.cz/
 
Mateřská škola "Na kopečku u zvonečku", Brno, Horní 17
IČO: 60555947
ředitelka: Marie Přichystalová
+420 543 212 880 mshorni@seznam.cz
www.mshorni.cz
Mateřská škola Brno, Kamenná 21
IČO: 64328422
ředitelka: Věra Boušková
+420 530 338 410 mskamenna@email.cz
https://mskamenna.webnode.cz/
Mateřská škola Brno, Křenová 76a
IČO: 70888027
ředitelka: Mgr. Hana Jandová
+420 543 241 731 mskrenova@iol.cz
http://mskrenova.cz/
Mateřská škola Brno, Nádvorní 3
IČO: 64328368
ředitelka: Jana Staňková
+420 731 610 266 skolkanadvorni@seznam.cz
www.msnadvorni.cz
Mateřská škola ZDISLAVA, Brno, Pellicova 4
IČO: 64328325
ředitelka: Mgr. Markéta Brázdová
+420 543 212 371 mszdislava@seznam.cz
www.mszdislava.webnode.cz
Mateřská škola Brno, Pšeník 18
IČO: 64328473
ředitelka: Mgr. Zuzana Drápalová Fleková
+420 603 834 453 reditelna@mspsenik.cz
https://mspsenik.cz/
Mateřská škola Brno, Skořepka 5
IČO: 70888001
ředitelka: Marcela Hanáková
+420 543 257 400 ms.skorepka@email.cz
www.msskorepka.cz
Mateřská škola Brno, Soukenická 8
IČO: 70889562
ředitelka: Mgr. Ivana Chaloupecká
+420 530 310 418 info@mssoukenicka.cz
www.mssoukenicka.cz
 
Mateřská škola Brno, Tučkova 36
IČO: 70887951
ředitelka: Jiřina Čapková
+420 549 241 195 mstuckova@volny.cz
www.mstuckova.cz
Mateřská škola POD ŠPILBERKEM, Brno, Údolní 9a
IČO: 64328457
ředitelka: Mgr. Pavlína Stará
+420 736 487 232
 
mspodspilberkem@volny.cz
www.skolka-udolni.cz
Mateřská škola Brno, Údolní 68
IČO: 70285748
ředitelka: Hana Deissová
+420 543 245 271 skolka@msudolni68.cz
www.msudolni68.cz
Mateřská škola Brno, Úvoz 57
IČO: 64328341
ředitelka: Mgr. Bohumila Urbánková
+420 541 217 637 msuvoz@msuvoz.cz
www.msuvoz.cz
Mateřská škola Brno, Vídeňská 39a
IČO: 64328431
ředitelka: Mgr. Nikol Minářová
+420 530 319 221 skolka@msvidenska.cz
www.msvidenska.cz
Mateřská škola Brno, Vinařská 4
IČO: 60555955
ředitelka: Mgr. Ladislava Šilhanová
+420 776 560 595 vinarska@mskolka.cz
www.msvinarska.cz
Mateřská škola Brno, Všetičkova 19
IČO: 70285730
ředitelka: PaedDr. Růžena Janíčková
+420 543 245 441 msvsetic@volny.cz
www.ms-vsetickova.cz
Školní jídelny    
Školní jídelna Brno, Bakalovo nábřeží 8
IČO: 60555840
ředitel: Bc. Robert Kameníček
+420 543 213 254 jidelna@jidelnabakalka.cz
www.jidelnabakalka.cz
Školní jídelna Brno, Horní 16
IČO: 60555912
ředitelka: Bc. Iva Vyskočilová
+420 543 211 871 stravensjhorni@gmail.com
www.sjhorni.cz
Školní jídelna Brno, Kounicova 30
IČO: 62157639
ředitelka: Vlasta Machálková
+420 541 211 967 sjkounic@volny.cz
www.sjkounicova.cz
Školní jídelna Brno, Nádvorní 1
IČO: 62157558
ředitelka: Bc. Libuše Šílová
+420 543 331 649 skoljid-sil@volny.cz
www.skolnijidelna-nadvorni.cz
Školní jídelna Brno, Pellicova 4
IČO: 64328325
ředitelka: Mgr. Markéta Brázdová
+420 543 249 559 sjpellicova@seznam.cz
www.sjpellicova.cz
Školní jídelna Brno, Úvoz 55
IČO: 62157566
ředitelka: Bc. Libuše Kozlová
+420 541 213 610 jidelna@sjuvoz.cz
www.sjuvoz.cz

 

Důležité odkazy