Školy a školky zřizované městskou částí Brno-střed

Městská část Brno-střed je zřizovatelem celkem 4 základních škol, 7 základních škol s přidruženou mateřskou školou, 17 mateřských škol a 6 školních jídelen. Prostřednictvím těchto příspěvkových organizací je poskytováno předškolní vzdělávání, základní vzdělávání a školní stravování.

Celková kapacita základních škol je 5 950 žáků, celková naplněnost je 4 526 žáků, což představuje 76,07 %. Celková kapacita mateřských škol je 1 707 dětí, celková naplněnost je 1 596 dětí, tzn. 93,5 % a celková kapacita školních jídelen je 6 594 stravovaných, naplněnost je 5 044, tzn. 76,49 %.

Volné plochy a kapacity škol jsou nabízeny veřejnosti, která je hojně využívá, především samozřejmě dětem. Školy pronajímají soukromým subjektům např. tělocvičny, učebny, sály, volné venkovní plochy. Školy se snaží svými pronájmy podpořit mimoškolní činnost svých dětí a dětí žijících v jejich okolí. Tímto se školy snaží snížit kriminální aktivity mládeže v jejich okolí.

Interaktivní učebnice Zápis je tu k dispozici zdarma.

Důležité odkazy