Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Centrum volného času Botanka

Centrum volného času Botanka je živým prostorem, kde mohou svůj volný čas trávit lidé všech věkových kategorií. Programová nabídka pamatuje na rodiče s malými dětmi, předškoláky, školáky, teenagery, na dospělé i seniory. Pohybové, dramatické a výtvarné kroužky, hudební kurzy, případné kurzy doučování a akce pořádá jak ve všedních dnech, tak o víkendech i o prázdninách. Centrum volného času nabízí i výtvarné, pohybové, jazykové a počítačové kurzy pro seniory, besedy u cimbálu určené pro seniory a projekt „Mladí seniorům“ – cyklus odpoledních koncertů posluchačů uměleckých škol pro seniory.