Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 1. Název
  Statutární město Brno, městská část Brno-střed
  Úřad městské části města Brna, Brno-střed
   
 2. Důvod a způsob založení
  Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je město Brno územně členěným statutárním městem. Městská část Brno-střed je zřízena jako jedna z 29 městských částí na základě obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek.
   
 3. Organizační struktura
  Nejvyšším orgánem samostatné působnosti je Zastupitelstvo městské části Brno-střed, které má 45 členů. Výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti je jedenáctičlenná Rada městské části Brno-střed v čele se starostou. Nadřízeným všech pracovníků Úřadu městské části je tajemník Úřadu městské části Brno-střed, který plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele dle zvláštních předpisů. Řízení ÚMČ Brno-střed je rozděleno dle organizačního schématu.
   
 4. Kontaktní spojení
  Přehled kontaktních spojení a telefonní seznam všech pracovníků Úřadu městské části Brno-střed.
   
 5. Případné platby můžete poukázat
   Čísla bankovních účtů k jednotlivým činnostem:
  • hlavní činnost - pro platby všech místních, správních poplatků a předpisů z příjmů: 43-8206670217/0100
  • hlavní činnost - pro platby vydaných faktur, faktur běžných a dobropisy: 43-8043470287/0100 
  • vedlejší hospodářská činnost - pro platby nájmů, předpisů z příjmů a podobně: 43-8044220247/0100 
  Pro zařazení platby je nutné uvést správný variabilní symbol, popis a další identifikační údaje. 
   

 6. 44992785
   
 7. DIČ
  CZ44992785
   
 8. Dokumenty
  Programové prohlášení Rady městské části Brno-střed
  Závěrečný účet
  Rozpočet
  Střednědobý výhled rozpočtu
  Rozpočtová opatření
  Vnitřní předpisy
   
 9. Žádosti o informace
  Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze podat:
  • ústně: na kterémkoliv odboru Úřadu městské části Brno-střed v úředních hodinách (není-li informace poskytnuta, je nutno podat žádost písemně)
  • písemně: prostřednictvím podatelny, příp. poštou na adresu:
   Úřad městské části města Brna, Brno-střed
   Dominikánská 2
   601 69, Brno
  • elektronicky: na adresu elektronické podatelny podatelna.stred@brno.cz (není nutný zaručený elektronický podpis)
  • prostřednictvím datové schránky: qykbwe7
  • prostřednictvím tohoto formuláře Žádost o poskytnutí informace
    
 10. Příjem podání a podnětů
  Ostatní podání a podněty lze podat:
  • ústně: na kterémkoliv odboru Úřadu městské části Brno-střed v úředních hodinách
  • písemně: prostřednictvím podatelny, příp. poštou na adresu:
   Úřad městské části města Brna, Brno-střed
   Dominikánská 2
   601 69 Brno
  • elektronicky: na adresu elektronické podatelny podatelna.stred@brno.cz (není nutný zaručený elektronický podpis)
  • prostřednictvím datové schránky: qykbwe7
  Všechny potřebné formuláře naleznete u jednotlivých životních situací. Formuláře je také možné si vyzvednout na příslušných odborech úřadu.
  Návody pro řešení životních situací: ÚMČ Brno-středPortál občana městské části Brno-střed
   
 11. Předpisy
  Nejdůležitější předpisy
   
 12. Úhrady za poskytování informací
  Sazebník úhrad za poskytování informací:
  Sazebník úhrad v souvislosti s poskytováním osobních údajů (GDPR)
  Sazebník úhrad v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:
  Rozhodnutí dle § 16a odst. 7 - MMB/0370230/2022
  Rozhodnutí dle § 16a odst. 7 - MMB/0386094/2022
  Rozhodnutí dle § 16a odst. 7 - MMB/0133582/2020
  Rozhodnuti dle § 16a odst. 7 - MMB/0361896/2019
  Rozhodnuti dle § 16a odst. 7 - MMB/0093384/2018
  Rozhodnuti dle § 16a odst. 7 - MMB/0052136/2018
  Rozhodnuti dle § 16a odst. 7 - MMB/0207817/2017
   
 13. Licenční smlouvy
  ---

   
 14. Výroční zprávy podle zákona č. 106/99 Sb.
  Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací:

Nepovinný údaj:
Seznam organizací všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu:
Základní a mateřské školy
Kávéeska
Sportovní a rekreační areál Kraví hora

Důležité odkazy