Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb.

Předpisy upravující poskytování informací jsou přístupné k fyzickému nahlédnutí na Odboru právním a organizačním, v pracovní době úřadu.

Dokumenty ke stažení