Samospráva

Pracovník Kontakt Adresa
Starosta - oblast rozvoje městské části, územního plánování
Ing. arch. Vojtěch Mencl
starosta – oblast rozvoje městské části a územního plánování
+420 542 526 300
mencl@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Jana Staňková
vedoucí oddělení sekretariátu starosty
+420 542 526 310
jana.stankova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
1. místostarostka – oblast obchodu a služeb, bezpečnosti a životního prostředí
Ludmila Oulehlová
1. místostarostka – oblast obchodu a služeb, bezpečnosti a životního prostředí
+420 542 526 301
oulehlova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Světlana Weiss
kancelář 1. místostarostky – oblast obchodu a služeb, bezpečnosti a životního prostředí
+420 542 526 311
svetlana.weiss@brno-stred.cz
Dominikánská 2
2. místostarosta – oblast školství a bytové politiky
Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
2. místostarosta – oblast školství a bytové politiky
+420 542 526 302
vrubel@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Hana Christ
kancelář 2. místostarosty – oblast školství a bytové politiky
+420 542 526 312
hana.christ@brno-stred.cz
Dominikánská 2
3. místostarosta – oblast rozpočtu a financí, ekonomiky a kultury
Ing. Roman Kotěra
3. místostarosta – oblast rozpočtu a financí, ekonomiky a kultury
+420 542 526 305
kotera@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Jana Staňková
kancelář 3. místostarosty – oblasti rozpočtu a financí, ekonomiky a kultury
+420 542 526 310
jana.stankova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
4. místostarosta – oblast dopravy a informatiky
Ing. Zdeněk Machů
4. místostarosta – oblast dopravy a informatiky
+420 542 526 307
machu@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Mgr. Martina Vránová
kancelář 4. místostarosty – oblast dopravy a informatiky
+420 542 526 317
martina.vranova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Uvolněný člen ZMČ Brno-střed – oblast legislativy
Mgr. Jan Mandát, LL.M.
uvolněný člen ZMČ Brno-střed – oblast legislativy
+420 542 526 304
mandat@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Ing. Bc. Michaela Fojtíková
kancelář uvolněného člena ZMČ Brno-střed – oblast legislativy
+420 542 526 314
michaela.fojtikova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Uvolněný člen ZMČ Brno-střed – oblast majetku
Miroslav Vaníček
uvolněný člen ZMČ Brno-střed – oblast majetku
+420 542 526 308
vanicek@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Jana Staňková
kancelář uvolněného člena ZMČ Brno-střed – oblast majetku
+420 542 526 310
jana.stankova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Uvolněný člen ZMČ Brno-střed – oblast výstavby a dislokací nebytových prostor
Martin Brym
uvolněný člen ZMČ Brno-střed – oblast výstavby a dislokací nebytových prostor
+420 542 526 304
brym@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Ing. Bc. Michaela Fojtíková
kancelář uvolněného člena ZMČ Brno-střed – oblast výstavby a dislokací nebytových prostor
+420 542 526 314
michaela.fojtikova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Uvolněný člen ZMČ Brno-střed – oblast investic a správy bytových domů
Martin Drdla, MSc.
uvolněný člen ZMČ Brno-střed – oblast investic a správy bytových domů
+420 542 526 307
drdla@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Mgr. Martina Vránová
kancelář uvolněného člena ZMČ Brno-střed – oblast investic a správy bytových domů
+420 542 526 317
martina.vranova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Uvolněná členka ZMČ Brno-střed – oblast občanských záležitostí a matriky
Mgr. Jiřina Fischerová
uvolněná členka ZMČ Brno-střed – oblast občanských záležitostí a matriky
+420 542 526 309
fischerova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Světlana Weiss
kancelář uvolněné členky ZMČ Brno-střed – oblast občanských záležitostí a matriky
+420 542 526 311
svetlana.weiss@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Uvolněný člen ZMČ Brno-střed – oblast sociální a zdravotní
Ing. Pavel Studeník
uvolněný člen ZMČ Brno-střed – oblast sociální a zdravotní
+420 542 526 325
studenik@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Hana Christ
kancelář uvolněného člena ZMČ Brno-střed – oblast sociální a zdravotní
+420 542 526 312
hana.christ@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Uvolněný člen ZMČ Brno-střed – předseda kontrolního výboru
Leoš Prokeš, MBA
uvolněný člen ZMČ Brno-střed – předseda kontrolního výboru
+420 542 526 316
prokes@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Mgr. Dana Vernerová
tajemnice kontrolního výboru
+420 542 526 328
dana.vernerova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Uvolněný člen ZMČ Brno-střed – předseda finančního výboru
Ing. Ivo Komárek

+420 542 526 240
komarek@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Lenka Slaninová
tajemnice finančního výboru
+420 542 526 133
lenka.slaninova@brno-stred.cz
Dominikánská 2

Důležité odkazy