Samospráva

Pracovník Kontakt Adresa
Starosta
Ing. arch. Vojtěch Mencl
starosta
+420 542 526 300
mencl@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Jana Staňková
sekretariát starosty
+420 542 526 310
jana.stankova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Kancelář 1. místostarosty – životní prostředí
Mgr. Martin Landa
1. místostarosta – životní prostředí
+420 776 876 676
landa@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Mgr. Martina Vránová
sekretariát 1. místostarosty Mgr. Martina Landy – životní prostředí
+420 542 526 312
martina.vranova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Kancelář 2. místostarostky – školství, matrika
JUDr. Michaela Dumbrovská
2. místostarostka – školství, matrika
+420 542 526 301
dumbrovska@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Olga Kučerová
sekretariát 2. místostarostky JUDr. Michaely Dumbrovské – školství, matrika
+420 542 526 311
olga.kucerova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Kancelář 3. místostarosty – dislokace, ekonomika, rozpočet, financování
Ing. Roman Kotěra
3. místostarosta – dislokace, ekonomika, rozpočet, financování
+420 542 526 305
kotera@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Jana Staňková
sekretariát 3. místostarosty Ing. Romana Kotěry – dislokace, ekonomika, rozpočet
+420 542 526 310
jana.stankova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Kancelář 4. místostarosty – sport, turismus
Ing. Martin Schwab
4. místostarosta – sport, turismus
+420 542 526 307
schwab@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Světlana Weiss
sekretariát 4. místostarosty – sport, turismus
+420 542 526 314
svetlana.weiss@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Kancelář uvolněného člena ZMČ Brno-střed – doprava a bydlení
Mgr. Jan Mandát, LL.M.
uvolněný člen ZMČ Brno-střed – doprava a bydlení
+420 542 526 304
mandat@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Hana Christ
sekretariát uvolněného člena ZMČ Brno-střed Mgr. Jana Mandáta, LL.M. – doprava a bydlení
+420 542 526 321
hana.christ@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Ing. Bc. Michaela Fojtíková
sekretariát uvolněného člena ZMČ Brno-střed Mgr. Jana Mandáta, LL.M. – doprava a bydlení
+420 542 526 325
michaela.fojtikova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Kancelář uvolněného člena ZMČ Brno-střed – majetek
Miroslav Vaníček
uvolněný člen ZMČ Brno-střed – majetek
+420 542 526 308
vanicek@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Jana Staňková
sekretariát uvolněného člena ZMČ Brno-střed Miroslava Vaníčka – majetek
+420 542 526 310
jana.stankova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Kancelář uvolněného člena ZMČ Brno-střed – výstavba a územní plánování
Ing. arch. Petr Bořecký
uvolněný člen ZMČ Brno-střed – výstavba a územní plánování
+420 542 526 307
borecky@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Světlana Weiss
sekretariát uvolněného člena ZMČ Brno-střed – výstavba a územní plánování
+420 542 526 314
svetlana.weiss@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Kancelář uvolněného člena ZMČ Brno-střed – investice a správa bytových domů
Ing. Ivo Komárek
uvolněný člen ZMČ Brno-střed – investice a správa bytových domů
+420 542 526 302
komarek@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Mgr. Martina Vránová
sekretariát uvolněného člena ZMČ Brno-střed Ing. Iva Komárka – investice a správa bytových domů
+420 542 526 312
martina.vranova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Kancelář uvolněného člena ZMČ Brno-střed – věci sociální a zdravotní
Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
uvolněný člen ZMČ Brno-střed – věci sociální a zdravotní
+420 542 526 317
vrubel@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Olga Kučerová
sekretariát uvolněné členky ZMČ Brno-střed Mgr. Martina Vrubela, Ph.D. – věci sociální a zdravotní
+420 542 526 311
olga.kucerova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Kancelář uvolněné členky ZMČ Brno-střed – bezpečnost a veřejný pořádek
Ludmila Oulehlová
uvolněná členka ZMČ Brno-střed – bezpečnost a veřejný pořádek
+420 542 526 326
oulehlova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Bc. Gabriela Bradáčová
sekretariát uvolněné členky ZMČ Brno-střed Ludmily Oulehlové – bezpečnost, veřejný pořádek, obchod a služby
+420 542 526 326
gabriela.bradacova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Kancelář uvolněné členky ZMČ Brno-střed – předsedkyně kontrolního výboru
Mgr. Monika Lukášová Spilková
uvolněná členka ZMČ Brno-střed – předsedkyně kontrolního výboru
+420 542 526 316
+420 775 351 483
spilkova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Mgr. Dana Vernerová
sekretariát uvolněné členky ZMČ Brno-střed – předsedkyně kontrolního výboru
+420 542 526 328
dana.vernerova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Kancelář uvolněné členky ZMČ Brno-střed – předsedkyně finančního výboru
Mgr. Bc. Ladislava Macurová
uvolněná členka ZMČ Brno-střed – předsedkyně finančního výboru
+420 542 526 309
macurova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Mgr. Renata Štrbáková
sekretariát uvolněné členky ZMČ Brno-střed Mgr. Bc. Ladislavy Macurové – předsedkyně finančního výboru
+420 542 526 133
renata.strbakova@brno-stred.cz
Dominikánská 2

Důležité odkazy