Odbor sociální a zdravotní

Organizační struktura odboru

Pracovník Kontakt Adresa
Odbor sociální a zdravotní
Mgr. Eva Maláčová
vedoucí odboru sociálního a zdravotního
+420 542 526 200
eva.malacova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Zdeňka Kovářová
administrativní pracovnice odboru sociálního a zdravotního
+420 542 526 204
zdenka.kovarova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Bc. Nikola Vávrová, DiS.
právnička odboru sociálního a zdravotního
+420 542 526 202
nikola.vavrova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Mgr. Markéta Wegschmiedová
právnička odboru sociálního a zdravotního
+420 542 526 194
marketa.wegschmiedova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Bc. Viera Bylinská
pověřena vedením oddělení sociálně-právní ochrany dětí
+420 542 526 203
viera.bylinska@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Mgr. Lada Balaštíková
sociálně-právní ochrana dětí - kurátorka pro děti a mládež
+420 542 526 197
lada.balastikova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Bc. Simona Bazalová
sociálně-právní ochrana dětí
+420 542 526 228
simona.bazalova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Mgr. Michal Bělík
pověřen vedením Referátu sociálně-právní ochrany dětí II. - kurátoři pro děti a mládež
+420 542 526 221
michal.belik@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Mgr. Zdislava Bílá
sociálně-právní ochrana dětí
+420 542 526 191
zdislava.bila@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
JUDr. Alena Brožková
sociálně-právní ochrana dětí - kurátorka pro děti a mládež
+420 542 526 222
alena.brozkova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Lukáš Brzoska, DiS.
sociálně-právní ochrana dětí - kurátor pro děti a mládež
+420 542 526 217
lukas.brzoska@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Bc. Radmila Čečatková
sociálně-právní ochrana dětí
+420 542 526 130
radmila.cecatkova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
JUDr. Alois Deutsch
sociálně-právní ochrana dětí
+420 542 526 225
alois.deutsch@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Mgr. Iveta Dobešová
sociálně-právní ochrana dětí
+420 542 526 216
iveta.dobesova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Vladimíra Jandová, DiS.
sociálně-právní ochrana dětí
+420 542 526 227
vladimira.jandova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Bc. Jana Janulíková
sociálně-právní ochrana dětí
+420 542 526 224
jana.janulikova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Mgr. Marie Jelínková, DiS.
sociálně-právní ochrana dětí
+420 542 526 229
marie.jelinkova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Mgr. Jana Kocábová, DiS.
sociálně-právní ochrana dětí
+420 542 526 223
jana.kocabova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Bc. Michaela Králová
sociálně-právní ochrana dětí
+420 542 526 220
michaela.kralova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Mgr. Denisa Kvapilová, DiS.
sociálně-právní ochrana dětí
+420 542 526 214
denisa.kvapilova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Mgr. Sabina Láčíková
pověřena vedením Referátu sociálně-právní ochrany dětí IV.
+420 542 526 215
sabina.lacikova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Bc. Dana Loci
sociálně-právní ochrana dětí
+420 542 526 190
dana.loci@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Bc. Kateřina Měcháčková
sociálně-právní ochrana dětí
+420 542 526 192
katerina.mechackova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Mgr. Anna Naiserová, DiS.
sociálně-právní ochrana dětí
+420 542 526 193
anna.naiserova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Mgr. Kristýna Pachelová, DiS.
sociálně-právní ochrana dětí
+420 542 526 125
kristyna.pachelova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Jana Petrušová, DiS.
sociálně-právní ochrana dětí
+420 542 526 209
jana.petrusova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Mgr. Kateřina Pilerová
sociálně-právní ochrana dětí
+420 542 526 213
katerina.pilerova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Mgr. Kateřina Pokorná, LL.M.
sociálně-právní ochrana dětí - kurátorka pro děti a mládež
+420 542 526 198
katerina.pokorna@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Bc. Pavlína Šlimarová, DiS.
pověřena vedením Referátu sociálně-právní ochrany dětí III.
+420 542 526 226
pavlina.slimarova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Bc. Helena Tománková, DiS.
sociálně-právní ochrana dětí - kurátorka pro děti a mládež
+420 542 526 205
helena.tomankova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Silvie Vaníčková, DiS.
sociálně-právní ochrana dětí
+420 542 526 218
silvie.vanickova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Mgr. Vladimíra Viktorínová, DiS.
pověřena vedením Referátu sociálně-právní ochrany dětí I.
+420 542 526 201
vladimira.viktorinova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Oddělení péče o dospělé
Eva Šobková, DiS.
pověřena vedením oddělení péče o dospělé, žádost o byt v domě s pečovatelskou službou a bezbariérový byt, sociální péče občanům, poradenství
+420 542 526 210
eva.sobkova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Jana Dvořáková
péče o osoby omezené svéprávnosti
+420 542 526 208
jana.dvorakova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Mgr. Lenka Markéta Holasová, DiS.
péče o osoby omezené svéprávnosti
+420 542 526 199
lenka.holasova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Bronislava Horáková
SPOZ, sociální pohřby, kluby seniorů, vítání dětí
+420 542 526 211
bronislava.horakova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Veronika Horáková
péče o osoby omezené svéprávnosti
+420 542 526 126
nikol.drabek@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Gabriela Kotěrová, DiS.
zvláštní příjemce důchodu, poradenství v oblasti sociální a zdravotní
+420 542 526 219
gabriela.koterova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Mgr. Blanka Minaříková
péče o osoby omezené svéprávnosti
+420 542 526 212
blanka.minarikova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Mgr. Barbora Šímová
péče o osoby omezené svéprávnosti
+420 542 526 207
barbora.simova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Zdeňka Tererová
péče o osoby omezené svéprávnosti
+420 542 526 195
zdenka.tererova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Bc. Jana Wičarová
péče o osoby omezené svéprávnosti
+420 542 526 206
jana.wicarova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4

Oddělení péče o dospělé

V samostatné působnosti

 • Poskytuje ve spolupráci s městem sociální péči občanům, za tím účelem:
  • vyhledává občany, kteří potřebují sociální péči,
  • zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území městské části,
  • zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území,
  • spolupracuje s dalšími městskými částmi, obcemi, kraji a poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou.
 • Napomáhá ve spolupráci s městem zapojení těžce zdravotně postižených občanů do kulturního a společenského života prostřednictvím klubů pro seniory, podílí se na řešení otázek bydlení těžce zdravotně postižených občanů, působí k překonávání nepříznivé životní situace občanů, kteří potřebují zvláštní pomoc, spolupracuje se zdravotnickým zařízením.
 • Zajišťuje vítání dětí, gratulace k životním výročím občanům v městské části Brno-střed.
 • Podílí se na řešení otázek bydlení starých občanů a občanů těžce zdravotně postižených v domech s pečovatelskou službou ve spolupráci s městem.
 • Vykonává funkci opatrovníka u osob, jejichž pobyt není znám, případně z jiného vážného důvodu, je-li to třeba k ochraně zájmů těchto osob nebo ve veřejném zájmu.

V přenesené působnosti

 • Provádí či dokončuje výkon rozhodnutí v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi, peněžitých dávek sociální péče.
 • Rozhoduje v 1. stupni správního řízení o ustanovení zvláštního příjemce důchodového pojištění v případech stanovených zákonem o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, dohlíží, jak zvláštní příjemce plní své povinnosti.
 • Podílí se na řešení problematiky obětí domácího násilí, v součinnosti s policií ČR a Magistrátem města Brna.
 • Zastupuje osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby dle ust. § 91 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“).
 • Vykonává funkci opatrovníka u osob omezených ve svéprávnosti v případech, kdy byl ustanoven soudem. Na žádost soudu provádí dohled nad těmito osobami, kdy opatrovníkem byla soudem ustanovena jiná vhodná fyzická osoba.
 • Projednává v 1. stupni správního řízení přestupky na úseku sociální péče, zdravotnictví, sociálně právní ochrany dětí, lázeňství a na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek.
 • Provádí kontroly dle ust. § 30 odst. 2 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.
 • Poskytuje sociální poradenství občanům.
 • Zajišťuje pohřbení osob, pokud k úmrtí došlo na území městské části Brno-střed a jedná se o případ dle ust. § 5 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vymáhá náklady spojené se zajištěním sociálního pohřbu.

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Referáty sociálně-právní ochrany dětí I–IV

V samostatné působnosti

 • Spolupracuje s Magistrátem města Brna při výběru klientů umísťovaných do zařízení pro přechodný pobyt, popřípadě spolupracuje s dalšími obdobnými zařízeními poskytujícími pomoc rodinám s dětmi.
 • V rámci prevence sociálně-patologických jevů se ve spolupráci s Policií ČR účastní nočních výjezdů zaměřených na kontroly mladistvých v hernách, restauračních zařízeních a na místech, kde se scházejí uživatelé drog.
 • Vytváří ve spolupráci s městem Brnem předpoklady pro kulturní, sportovní či zájmovou a vzdělávací činnost dětí.

V přenesené působnosti

 • Vykonává sociálně-právní ochranu dětí s výjimkou dětí v náhradní rodinné péči a další činnosti v souladu s příslušnými právními předpisy.
 • Vykonává sociálně-právní ochranu dětí s výjimkou dětí v náhradní rodinné péči v souladu s mezinárodními smlouvami a úmluvami, kterými je Česká republika vázána.

Důležité odkazy