Odbor obchodu a služeb

Organizační struktura odboru

Pracovník Kontakt Adresa
Odbor obchodu a služeb
Šárka Linhartová
referentka odboru obchodu a služeb
+420 542 526 386
sarka.linhartova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Tomáš Prášek
správce trhu
+420 542 526 188
+420 778 752 414
tomas.prasek@brno-stred.cz
Zelný trh 14
Václav Šimek
správce trhu
+420 542 526 188
+420 773 792 439
vaclav.simek@brno-stred.cz
Zelný trh 14

Odbor obchodu a služeb

V samostatné působnosti

  • Navrhuje lokality tržišť a způsob organizace jejich obsazování a provozování a návrhy předkládá ke schválení Radě městské části Brno-střed.
  • Eviduje žádosti na změny Tržního řádu, navrhuje změny a úpravy Tržního řádu a předkládá je k projednání v samosprávných orgánech.
  • Zajišťuje provoz tržiště na Zelném trhu, koordinuje a pořádá gastronomické, kulturní, společenské a osvětové akce v lokalitě Zelného trhu nebo na jiných místech, určených Radou městské části Brno-střed.
  • Zajišťuje a koordinuje chod tržišť zřizovaných a provozovaných městskou částí Brno-střed dle rozhodnutí samosprávných orgánů.
  • Zabezpečuje konkrétní úkoly v oblasti turismu dle rozhodnutí Rady městské části Brno-střed nebo Zastupitelstva městské části Brno-střed.
  • Vede evidenci majetku ve správě oddělení.

V přenesené působnosti

  • Spravuje místní poplatky za užívání veřejného prostranství na tržišti Zelný trh dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2018, o místních poplatcích, v platném znění.

Životní situace a formuláře

Důležité odkazy