Odbor matrika

Organizační struktura odboru

Pracovník Kontakt Adresa
Odbor matrika
Bc. Markéta Tintěrová
vedoucí odboru matriky
+420 542 526 230
marketa.tinterova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Markéta Laštůvková
odborná referentka
+420 770 122 584
marketa.lastuvkova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Miroslava Píchovcová
odborná referentka
+420 770 122 584
miroslava.pichovcova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Oddělení matrika
Bc. Ivana Rozehnalová
vedoucí oddělení matriky - sňatky, registrované partnerství
+420 542 526 237
ivana.rozehnalova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Lenka Hynštová
matrikářka - narození
+420 542 526 241
lenka.hynstova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Marie Klimešová
matrikářka - úmrtí
+420 542 526 246
marie.klimesova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Naďa Klusáková
matrikářka - ověřování, duplikáty matričních dokladů
+420 542 526 235
nada.klusakova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Alena Křížová
matrikářka - úmrtí
+420 542 526 244
alena.krizova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Dagmar Lišková
matrikářka - narození
+420 542 526 231
dagmar.liskova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Dita Lišková
matrikářka - narození
+420 542 526 232
dita.liskova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Ivana Nejezchlebová
matrikářka - ověřování, duplikáty matričních dokladů
+420 542 526 234
ivana.nejezchlebova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Romana Plšková
matrikářka - ověřování, duplikáty matričních dokladů
+420 542 526 233
romana.plskova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Pavla Putnová
matrikářka - úmrtí
+420 542 526 245
pavla.putnova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Vendula Poliánová
matrikářka - narození
+420 542 526 248
vendula.polianova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Eva Šimoníková
matrikářka - ověřování, duplikáty matričních dokladů
+420 542 526 243
eva.simonikova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Monika Šmerdová
matrikářka - narození
+420 542 526 249
monika.smerdova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Daniela Uherová
matrikářka - sňatky, registrované partnerství
+420 542 526 238
daniela.uherova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Sylvie Urbánková
matrikářka - narození
+420 542 526 247
sylvie.urbankova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Oddělení zvláštní matrika
Bc. Kamila Dupáková
pověřena vedením oddělení zvláštní matriky, narození
+420 770 122 585
kamila.dupakova@brno-stred.cz
Husova 3
Petra Adámková
matrikářka zvláštní matriky - sňatky, registrované partnerství
+420 775 863 082
petra.adamkova@brno-stred.cz
Husova 3
Hana Anderlová
matrikářka zvláštní matriky - sňatky, registrované partnerství
+420 775 863 083
hana.anderlova@brno-stred.cz
Husova 3
Zdeňka Bartáková
matrikářka zvláštní matriky - úmrtí, duplikáty matričních dokladů
+420 775 863 826
zdenka.bartakova@brno-stred.cz
Husova 3
Andrea Geržová
matrikářka zvláštní matriky - sňatky, registrované partnerství
+420 777 410 085
andrea.gerzova@brno-stred.cz
Husova 3
Lucie Hájková
matrikářka zvláštní matriky - sňatky, registrované partnerství
+420 770 122 583
lucie.hajkova@brno-stred.cz
Husova 3
Petra Hanáková
matrikářka zvláštní matriky - narození
+420 770 122 586
petra.hanakova@brno-stred.cz
Husova 3
MVDr. Milada Holasová
administrativní pracovnice zvláštní matriky
milada.holasova@brno-stred.cz
Husova 3
Jiřina Jedlová
matrikářka zvláštní matriky - sňatky, registrované partnerství
+420 775 863 811
jirina.jedlova@brno-stred.cz
Husova 3
Jitka Kantorová
matrikářka zvláštní matriky
jitka.kantorova@brno-stred.cz
Husova 3
Martina Kamanová
administrativní pracovnice zvláštní matriky
martina.kamanova@brno-stred.cz
Husova 3
Dagmar Kostihová
matrikářka zvláštní matriky - narození
+420 775 863 847
dagmar.kostihova@brno-stred.cz
Husova 3
Miroslava Křečková
matrikářka zvláštní matriky - sňatky, registrované partnerství
+420 777 410 063
miroslava.kreckova@brno-stred.cz
Husova 3
Pavlína Mikulková
matrikářka zvláštní matriky - narození
+420 775 863 855
pavlina.mikulkova@brno-stred.cz
Husova 3
Bc. Hana Nečasová
matrikářka zvláštní matriky - úmrtí, duplikáty matričních dokladů
+420 770 122 587
hana.necasova@brno-stred.cz
Husova 3
Zuzana Otoupalíková
matrikářka zvláštní matriky - úmrtí, duplikáty matričních dokladů
+420 775 863 875
zuzana.otoupalikova@brno-stred.cz
Husova 3
Iveta Palánová
matrikářka zvláštní matriky - narození
+420 775 863 853
iveta.palanova@brno-stred.cz
Husova 3
Emílie Pernicová
matrikářka zvláštní matriky - narození
+420 775 863 874
emilie.pernicova@brno-stred.cz
Husova 3
Ing. Radmila Pernicová
administrativní pracovnice
radmila.pernicova@brno-stred.cz
Husova 3
Barbora Procházková
matrikářka zvláštní matriky - narození
+420 775 863 849
barbora.prochazkova@brno-stred.cz
Husova 3
Zuzana Šimková
matrikářka zvláštní matriky - sňatky, registrované partnerství
+420 775 863 827
zuzana.simkova@brno-stred.cz
Husova 3
Dana Valentová
matrikářka zvláštní matriky - narození
+420 775 863 857
dana.valentova@brno-stred.cz
Husova 3
Bc. Jana Vidláková
matrikářka zvláštní matriky - narození
+420 775 863 871
jana.vidlakova@brno-stred.cz
Husova 3
Petra Zavadilíková, DiS.
matrikářka zvláštní matriky - narození
+420 775 863 872
petra.zavadilikova@brno-stred.cz
Husova 3

Oddělení matrika

V samostatné působnosti

 • Zajišťuje agendu odměňování a příspěvků na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku pro členy Zastupitelstva městské části Brno-střed vykonávající svatební a další veřejné občanské obřady.
 • Zajišťuje jubilejní svatby občanů pro všechny zájemce, a to společenskou formou.

V přenesené působnosti

 • Vede matriční knihy narození, manželství a úmrtí pro celé území statutárního města Brna přibližně od r. 1900 do 31. 12. 2002. Od 1. 1. 2003 dosud vede matriční knihy narození, manželství a úmrtí pro matriční obvod Brno-střed, tedy pro území městských částí Brno-střed, Bohunice, Starý Lískovec, Nový Lískovec, Kohoutovice a Bosonohy.
 • Komplexně vykonává matriční agendu pro matriční obvod Brno-střed, tedy pro území městské části Brno-střed, Bohunice, Starý Lískovec, Nový Lískovec, Kohoutovice a Bosonohy.
 • Vede knihy registrovaného partnerství pro celé území Jihomoravského kraje.
 • Provádí zápisy matričních událostí, matričních skutečností, dodatečných zápisů, změn a oprav do matričních knih.
 • Přijímá a sepisuje podklady pro dodatečné zápisy a změny do matričních knih (volba druhého jména, žádosti o zápis příjmení v mužském tvaru, osvojení, určení otcovství, popření otcovství, rozvod manželství, vrácení se k předchozímu příjmení).
 • Vydává prvopisy matričních dokladů, duplikáty matričních dokladů, případně potvrzení z matričních knih a sbírky listin.
 • Pořizuje doslovné výpisy z příslušných matričních knih.
 • Přijímá dotazníky k uzavření manželství, zpracovává občanské a církevní sňatky. Vystavuje osvědčení k církevním sňatkům a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v zahraniční.
 • Povoluje v rámci matričního obvodu uzavření manželství na jiném vhodném místě.
 • Provádí a zajišťuje sňatečné obřady v obřadní síni Nové radnice i sňatečné obřady povolené na jiném vhodném místě na území matričního obvodu Brno-střed.
 • Přijímá dotazníky k registrovanému partnerství, zpracovává agendu registrovaných partnerství. Vystavuje vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v zahraničí.
 • Určuje místo k přijetí prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství ve svém správním obvodu.
 • Přijímá prohlášení osob vstupujících do registrovaného partnerství ve svém správním obvodu.
 • Rozhoduje ve věcech změny jména a příjmení u osob s trvalým bydlištěm na území matričního obvodu Brno-střed.
 • Plní zákonnou ohlašovací a oznamovací povinnost o matričních událostech.
 • Přijímá žádosti o ověření a osvědčení rodného čísla.
 • Provádí vidimaci listin a legalizaci podpisů (ze závažných důvodů provádí legalizaci podpisů i mimo úřední místnosti, a to zejména u imobilních občanů).
 • Vydává potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanských průkazů a potvrzení o občanském průkazu při jeho odebrání.
 • Vede za Úřad městské části Brno-střed centrální evidenci všech ověřovacích knih pro vidimaci a legalizaci na odborech a všech podpisových vzorů pracovníků provádějících vidimaci a legalizaci na jednotlivých odborech, včetně aktualizace a zaznamenávání změn v těchto evidencích. Oznamuje příslušnému útvaru Magistrátu města Brna údaje dle ust. § 16 odst. 5 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ověřování“) – počet ověřovacích knih a změny dle ust. § 19 odst. 4 o ověřování – změny v podpisových vzorech ověřujících pracovníků.
 • Projednává v 1. stupni přestupky na úseku matrik, jména a příjmení dle ust. § 79a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Oddělení zvláštní matrika

V samostatné působnosti

 • nevykonává

V přenesené působnosti

 • Vede matriční knihy narození, manželství, registrovaného partnerství a úmrtí všech občanů ČR, ke kterým došlo v cizině.
 • Komplexně vykonává matriční agendu zvláštní matriky.
 • Sepisuje žádosti o zápis matriční události do zvláštní matriky při osobní návštěvě občanů na Oddělení zvláštní matriky.
 • Zpracovává žádosti o zápis matriční události do zvláštní matriky, kontroluje správnost a úplnost podkladů pro zápis do zvláštní matriky.
 • Přijímá a sepisuje podklady pro dodatečné zápisy a změny do matričních knih (volba druhého jména, žádosti o zápis příjmení v mužském tvaru, osvojení, určení otcovství, popření otcovství, rozvod manželství, vrácení se k předchozímu příjmení).
 • Provádí zápisy matričních událostí, matričních skutečností, dodatečných zápisů, změn a oprav do matričních knih.
 • Vydává prvopisy matričních dokladů, duplikáty matričních dokladů, případně potvrzení z matričních knih a sbírky listin.
 • Pořizuje doslovné výpisy z příslušných matričních knih.
 • Plní zákonnou ohlašovací a oznamovací povinnost o matričních událostech.

Životní situace a formuláře

Důležité odkazy