Odbor informatika

Organizační struktura odboru

Pracovník Kontakt Adresa
Odbor informatika
Bc. Arnošt Kolbábek
vedoucí odboru informatiky
+420 542 526 353
+420 542 526 350
arnost.kolbabek@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Bc. Martin Bartoněk
správce sítě
+420 542 526 351
martin.bartonek@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Ing. Martin Bauer
správce informačních a komunikačních technologií
+420 542 526 352
martin.bauer@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Bc. Michal Hrubý
operátor informačních a komunikačních technologií
michal.hruby@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Ingrid Prokopová
správce databáze IS
+420 542 526 354
ingrid.prokopova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Ing. Lenka Vítová
správce registru IS
+420 542 526 355
lenka.vitova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Oddělení podatelny
Michaela Brzobohatá
pracovnice podatelny Měnínská 4
+420 542 526 334
michaela.brzobohata@brno-stred.cz
Měnínská 4
Stanislava Drápalová
pracovnice podatelny Dominikánská 2
+420 542 526 330
stanislava.drapalova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Renata Hlavinková
administrativní a spisová pracovnice
+420 542 526 331
renata.hlavinkova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Sabina Kulhánková
administrativní a spisová pracovnice
+420 542 526 329
sabina.kulhankova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Silvie Kvardová
pracovnice podatelny Dominikánská 2
+420 542 526 332
silvie.kvardova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Iva Luzarová
pracovnice podatelny Měnínská 4
+420 542 526 335
iva.luzarova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Jana Skoták
pracovnice podatelny Dominikánská 2
+420 542 526 330
jana.skotak@brno-stred.cz
Dominikánská 2

Odbor informatika

V samostatné působnosti

 1. Spolupracuje při zpracování koncepce a budování městského informačního systému.
 2. Provozuje informační systém v souladu s vyhlašovanými standardy pro projekt Informační systém města Brna.
 3. Zpracovává informační strategii ÚMČ BS.
 4. Hospodaří v rámci vnitřní správy se svěřenými prostředky na nákup dlouhodobého hmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku charakteru výpočetní, kancelářské, kopírovací a telekomunikační techniky.
 5. Zpracovává systémové studie analýzy problémů vývoje informačního systému MČ BS.
 6. Vyvíjí programové vybavení pro ÚMČ BS.
 7. Zabezpečuje provoz počítačové sítě, telefonní sítě a kopírovací techniky.
 8. Vykonává funkci správce sítě.
 9. Vykonává funkci bezpečnostního správce v souladu s příslušným vnitřním předpisem.
 10. Posuzuje nabídku nových SW a HW systémů.
 11. Provádí instalaci SW, HW a počítačové sítě a zabezpečuje aktualizaci.
 12. Určuje zásady ochrany dat, navrhuje technická a organizační opatření k tomuto účelu a kontroluje jejich dodržování.
 13. Zajišťuje antivirovou ochranu v počítačové síti a ochranu proti nevyžádané poště.
 14. Vede evidenci prostředků výpočetní techniky a instalovaného SW.
 15. Eviduje dodací listy a další doklady ke všem dodávkám v oblasti působnosti.
 16. Buduje a udržuje jednotné informační systémy ÚMČ BS.
 17. Provádí poradenskou službu útvarům ÚMČ BS.
 18. Zabezpečuje vstupní školení, doškolování a systém školení v oblasti výpočetní techniky a informačních systémů.
 19. Spolupracuje s externími organizacemi na tvorbě a zavádění a úpravě nových informačních systémů.
 20. Podílí se na zajištění výpočetní techniky při provádění místních referend.
 21. Vede úřední desku MČ BS.
 22. Zabezpečuje funkci a provoz veřejného internetu.
 23. Na zasedání ZMČ BS zabezpečuje výpočetní techniku, provoz hlasovacího zařízení a pořízení audiovizuálního a zvukového záznamu pro potřeby zápisu a zveřejnění.
 24. Zajišťuje poskytnutí údajů, které vznikají v MČ BS, do jednotné údajové základny Informačního systému města Brna.
 25. Zodpovídá za technické zajištění provozu aplikace webových stránek MČ BS.
 26. Zodpovídá za propojení aplikace webových stránek MČ BS s aplikacemi a informačními systémy ÚMČ BS a jejich aktualizacemi (zejména, ale nejen pouze s elektronickým nástrojem pro: správu veřejných zakázek, ekonomické agendy, elektronické úřední desky, elektronické podatelny, SMS brány, rezervačního systému, hlasovacího zařízení).
 27. Provádí aktualizace obsahu aplikace webových stránek MČ BS, který je příslušný Odboru informatika.
 28. Buduje intranet ÚMČ BS. Vytváří a udržuje ve spolupráci s ostatními odbory aktuálnost datové základny.
 29. Provádí aktualizaci telefonního seznamu a organizační struktury ÚMČ BS.
 30. Zveřejňuje pozvánku na svolané zasedání ZMČ BS a materiály určené k projednání na takovém ZMČ BS a zabezpečuje jejich archivaci a veřejnou dostupnost na webových stránkách MČ BS i po konání daného ZMČ BS.

V přenesené působnosti

 1. Vede evidenci voličských seznamů.
 2. Podílí se na zajištění výpočetní techniky při provádění referend (vyjma místních referend) a voleb.


Oddělení podatelny

V samostatné působnosti

 1. Zabezpečuje chod a funkci podatelny ÚMČ BS v objektech Dominikánská 2 a Měnínská 4.
 2. Zajišťuje funkci elektronické podatelny.
 3. Zajišťuje zveřejnění informací na úřední desce MČ BS.

V přenesené působnosti

 1. Provádí vidimaci a legalizaci.

Důležité odkazy