Odbor informatika

Organizační struktura odboru

Pracovník Kontakt Adresa
Odbor informatika
Bc. Arnošt Kolbábek
vedoucí odboru informatiky
+420 542 526 353
+420 542 526 350
arnost.kolbabek@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Bc. Martin Bartoněk
správce sítě
+420 542 526 351
martin.bartonek@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Ing. Martin Bauer
správce informačních a komunikačních technologií
+420 542 526 352
martin.bauer@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Bc. Michal Hrubý
operátor informačních a komunikačních technologií
michal.hruby@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Ingrid Prokopová
správce databáze IS
+420 542 526 354
ingrid.prokopova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Ing. Lenka Vítová
správce registru IS
+420 542 526 355
lenka.vitova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Oddělení podatelny
Michaela Brzobohatá
pracovnice podatelny Měnínská 4
+420 542 526 334
michaela.brzobohata@brno-stred.cz
Měnínská 4
Stanislava Drápalová
pracovnice podatelny Dominikánská 2
+420 542 526 330
stanislava.drapalova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Petra Dvořáková
pracovnice podatelny Dominikánská 2
+420 542 526 330
petra.dvorakova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Renata Hlavinková
administrativní a spisová pracovnice
+420 542 526 331
renata.hlavinkova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Sabina Kulhánková
administrativní a spisová pracovnice
+420 542 526 329
sabina.kulhankova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Silvie Kvardová
pracovnice podatelny Dominikánská 2
+420 542 526 332
silvie.kvardova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Iva Luzarová
pracovnice podatelny Měnínská 4
+420 542 526 123
iva.luzarova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Jana Skoták
pracovnice podatelny Dominikánská 2
+420 542 526 330
jana.skotak@brno-stred.cz
Dominikánská 2

Odbor informatika

V samostatné působnosti

 • Spolupracuje při zpracování koncepce a budování městského informačního systému.
 • Provozuje informační systém v souladu s vyhlašovanými standardy pro projekt Informační systém města Brna.
 • Zpracovává informační strategii Úřadu městské části Brno-střed.
 • Hospodaří v rámci vnitřní správy se svěřenými prostředky na nákup dlouhodobého hmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku charakteru výpočetní, kancelářské, kopírovací a telekomunikační techniky.
 • Zpracovává systémové studie analýzy problémů vývoje informačního systému městské části Brno-střed.
 • Vyvíjí programové vybavení pro Úřad městské části Brno-střed.
 • Zabezpečuje provoz počítačové sítě, telefonní sítě a kopírovací techniky.
 • Vykonává funkci správce sítě.
 • Vykonává funkci bezpečnostního správce v souladu s příslušným vnitřním předpisem.
 • Posuzuje nabídku nových SW a HW systémů.
 • Provádí instalaci SW, HW a počítačové sítě a zabezpečuje aktualizaci.
 • Určuje zásady ochrany dat, navrhuje technická a organizační opatření k tomuto účelu a kontroluje jejich dodržování.
 • Zajišťuje antivirovou ochranu v počítačové síti a ochranu proti nevyžádané poště.
 • Vede evidenci prostředků výpočetní techniky a instalovaného SW.
 • Eviduje dodací listy a další doklady ke všem dodávkám v oblasti působnosti.
 • Buduje a udržuje jednotné informační systémy Úřadu městské části Brno-střed.
 • Provádí poradenskou službu útvarům Úřadu městské části Brno-střed.
 • Zabezpečuje vstupní školení, doškolování a systém školení v oblasti výpočetní techniky a informačních systémů.
 • Spolupracuje s externími organizacemi na tvorbě a zavádění a úpravě nových informačních systémů.
 • Podílí se na zajištění výpočetní techniky při provádění místních referend a voleb.
 • Vede úřední desku městské části Brno-střed.
 • Zabezpečuje funkci a provoz veřejného internetu.
 • Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed zabezpečuje výpočetní techniku, provoz hlasovacího zařízení a pořízení audiovizuálního a zvukového záznamu pro potřeby zápisu a zveřejnění.
 • Zajišťuje poskytnutí údajů, které vznikají v městské části Brno-střed, do jednotné údajové základny Informačního systému města Brna.
 • Zodpovídá za technické zajištění provozu aplikace webových stránek městské části Brno-střed (zejména za HW, případně webhosting, správu operačního systému, připojení na páteřní internetovou síť a servisní zabezpečení provozu).
 • Zodpovídá za propojení aplikace webových stránek městské části Brno-střed s aplikacemi a informačními systémy Úřadu městské části Brno-střed a jejich aktualizacemi (zejména, ale nejen pouze s elektronickým nástrojem pro: správu veřejných zakázek, ekonomické agendy, elektronické úřední desky, elektronické podatelny, SMS brány, rezervačního systému, hlasovacího zařízení).
 • Provádí aktualizace obsahu aplikace webových stránek městské části Brno-střed, který je příslušný Odboru informatika.
 • Buduje intranet Úřadu městské části Brno-střed. Vytváří a udržuje ve spolupráci s ostatními odbory aktuálnost datové základny.
 • Provádí aktualizaci telefonního seznamu a organizační struktury Úřadu městské části Brno-střed.
 • Zveřejňuje pozvánku na svolané zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed a materiály určené k projednání na takovém Zastupitelstvu městské části Brno-střed a zabezpečuje jejich archivaci a veřejnou dostupnost na webových stránkách městské části Brno-střed i po konání daného Zastupitelstva městské části Brno-střed.

V přenesené působnosti

 • Vede evidenci voličských seznamů.

Oddělení podatelny

V samostatné působnosti

 • Zabezpečuje chod a funkci podatelny Úřadu městské části Brno-střed v objektech Dominikánská 2 a Měnínská 4.
 • Zajišťuje funkci elektronické podatelny.
 • Zajišťuje zveřejnění informací na úřední desce Úřadu městské části Brno-střed.

V přenesené působnosti

 • Nevykonává

Důležité odkazy