Kancelář tajemníka

Organizační struktura odboru

Pracovník Kontakt Adresa
Kancelář tajemníka
Bc. Petr Štika, MBA, LL.M.
tajemník úřadu
+420 542 526 303
+420 602 100 081
tajemnik@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Bc. Petra Vaňurová
sekretariát tajemníka
+420 542 526 313
tajemnik.sekretariat@brno-stred.cz
petra.vanurova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Bc. Iveta Fišerová
pracovnice Miniúřadu
+420 542 526 379
iveta.fiserova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Bc. Klára Konečná
pracovnice Miniúřadu
+420 542 526 378
klara.konecna@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Ing. Alois Linha
analytik informačních a komunikačních technologií
+420 542 526 339
alois.linha@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Mgr. Anna Peloušková
projektová manažerka
+420 542 526 320
anna.pelouskova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Mgr. Dana Vernerová
právnička kanceláře tajemníka
+420 542 526 328
dana.vernerova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Bc. Gabriela Bartošová
sekretariát uvolněné členky ZMČ Brno-střed – bezpečnost, veřejný pořádek, obchod a služby
+420 542 526 326
gabriela.bartosova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Ing. Bc. Michaela Fojtíková
sekretariát uvolněného člena ZMČ Brno-střed – doprava a bydlení
+420 542 526 325
michaela.fojtikova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Mgr. Martina Hermannová
sekretariát 1. místostarosty – životní prostředí, sekretariát uvolněného člena ZMČ Brno-střed – investice a správa bytových domů
+420 542 526 312
martina.hermannova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Hana Christ
sekretariát uvolněného člena ZMČ Brno-střed – doprava a bydlení
+420 542 526 321
hana.christ@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Olga Kučerová
sekretariát 2. místostarostky – školství, matrika, sekretariát uvolněné členky ZMČ Brno-střed – věci sociální a zdravotní
+420 542 526 311
olga.kucerova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Ing. Jana Výtisková
sekretariát 1. místostarosty – životní prostředí, sekretariát 4. místostarosty – sport, turismus, sekretariát uvolněného člena ZMČ Brno-střed – výstavba a územní plánování
+420 542 526 314
jana.vytiskova@brno-stred.cz
Dominikánská 2

V samostatné působnosti

  • Připravuje a zpracovává dle pokynů tajemníka potřebné materiály.
  • Navrhuje organizaci a dělbu činností.
  • Plní administrativní a organizační servis pro tajemníka Úřad městské části Brno-střed:
    • pořizuje zápisy z jednání,
    • připravuje podklady k jednání a na základě pokynů tajemníka se jich účastní.

V přenesené působnosti

  • Zajišťuje provoz Czech POINTu.
  • Provádí vidimaci a legalizaci.