Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Kancelář tajemníka

Organizační struktura odboru

Pracovník Kontakt Adresa
Kancelář tajemníka
Bc. Petr Štika, MBA, LL.M.
tajemník úřadu
+420 542 526 303
+420 602 100 081
tajemnik@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Sekretariát tajemníka
+420 542 526 313
tajemnik.sekretariat@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Bc. Iveta Fišerová
pracovnice Miniúřadu
+420 542 526 379
iveta.fiserova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Ing. Alois Linha
analytik informačních a komunikačních technologií
+420 542 526 339
alois.linha@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Mgr. Anna Peloušková
projektová manažerka
+420 542 526 320
anna.pelouskova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Mgr. Dana Vernerová
právnička
+420 542 526 328
dana.vernerova@brno-stred.cz
Dominikánská 2

V samostatné působnosti

  • Připravuje a zpracovává dle pokynů tajemníka potřebné materiály.
  • Navrhuje organizaci a dělbu činností.
  • Plní administrativní a organizační servis pro tajemníka Úřad městské části Brno-střed:
    • pořizuje zápisy z jednání,
    • připravuje podklady k jednání a na základě pokynů tajemníka se jich účastní.

V přenesené působnosti

  • Zajišťuje provoz Czech POINTu.
  • Provádí vidimaci a legalizaci.