Kounicova 1, 3, 5, 7, 9 – oprava obvodového pláště budovy

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0007648
Název projektu: Kounicova 1, 3, 5, 7, 9 – oprava obvodového pláště budovy
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Obsahem projektu je provedení energeticko-úsporných opatření na objektu bytového domu na adrese Kounicova 1, 3, 5, 7, 9 v Brně. Tato opatření spočívají především v zateplení obvodových konstrukcí domu, výměně vnějších otvorových výplní, osazení nového zábradlí balkonů i lodžií, následné úpravy exteriéru a interiéru a další drobné stavební úpravy stávajícího bytového domu s cílem snížit náklady na vytápění objektu a prodloužit životnost konstrukcí.

Seznam dotčených bytových domů: Kounicova 944/1, Kounicova 944/3,  Kounicova 944/5, Kounicova 944/7, Kounicova 944/9.
Fyzická realizace projektu
Předpokládané datum zahájení: 01.07.2018
Předpokládané datum ukončení: 30.09.2019

Důležité odkazy