IKS Brno-střed (CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005518)

Předmětem projektu je aktualizace informačního systému městské části Brno-střed a zavedení čtyř nových funkcionalit informačního systému. Inovovaný systém bude splňovat aktuální bezpečnostní požadavky a povede ke zefektivnění činnosti státní správy.

Dopady projektu:

  • Aktualizace informačního systému.
  • Navýšení výpočetní a diskové kapacity HW úřadu.
  • Nový SW pro zvýšení zabezpečení úřadu.
  • Nové funkce pro zjednodušení komunikace s občanem.
  • Zefektivnění činnosti zaměstnanců úřadu a úřadu jako celku.

Projekt navazuje na dlouhodobou strategii žadatele v oblasti elektronizace procesů státní správy a eGovernmentu, současně je v souladu se strategií pro Brno, statutárního města Brna.

Důležité odkazy