Anonymní oznamovací kanál Nenech to být

Úřad městské části Brno-střed zprovoznil whistleblowingovou aplikaci k ohlašování nekalého jednání nebo šikany.

Aplikace funguje na principu anonymní on-line schránky důvěry a slouží pro zaměstnance, OSVČ, poradce, dodavatele, konzultanty, dobrovolníky, žadatele o práci či spolupráci, bývalé zaměstnance a další osoby, které mohou získat informace o nezákonných činnostech v pracovním kontextu. Na odkazu https://www.nntb.cz/c/e98a724b naleznete jednoduchý formulář, který se anonymně odešle pověřené osobě a vygeneruje kód, díky kterému si pak budete moci přečíst odpověď na váš podnět.

Aplikace neslouží k nahlašování závad, poškozeného městského mobiliáře, černých skládek a dalších stížností.

  • Chcete-li nahlásit přeplněné odpadkové koše, nepořádek na ulici nebo poškozený městský mobiliář v městské části Brno-střed, kontaktujte odbor životního prostředí.
  • Chcete-li oznámit rušení veřejného pořádku a nočního klidu, volejte Městskou policii Brno, tel. č. 156.
  • Chcete-li nahlásit poškozený chodník a silnici, uvolněnou dlažbu nebo máte dotaz týkající se uzavírek, kontaktujte Brněnské komunikace.
  • Chcete-li nahlásit přeplněné popelnice na tříděný a komunální odpad nebo máte dotazy týkající se svozu odpadu, kontaktujte SAKO Brno.

Se svými dotazy se můžete obrátit také na pracovnice Miniúřadu, které vám poradí, jak problém řešit.

 

Důležité odkazy