Oznamovací portál Nenech to být

Úřad městské části Brno-střed zprovoznil whistleblowingovou aplikaci (oznamovací portál) k ohlašování protiprávního jednání, se kterým se oznamovatel setkal nebo o kterém se dozvěděl v souvislosti s Úřadem městské části Brno-střed, případně městskou části Brno-střed.

Oznámení mohou podávat všichni, komu záleží na dodržování zákonů a spravedlnosti - občané, podnikatelé, dodavatelé, smluvní partneři, zaměstnanci atd.
Oznamovací portál je pro oznamovatele zcela bezpečný. Oznamovatel může podat oznámení prostřednictvím jednoduchého formuláře na adrese https://www.nntb.cz/c/e98a724b. Přijatá oznámení vyřizuje tajemník Úřadu městské části Brno-střed ve spolupráci s právním odborem úřadu. Oznamovatel dostane zprávu o přijetí jeho podání, je průběžně informován o řešení jeho případu a nakonec je seznámen s výsledky šetření a opatřeními, která byla ve věci přijata. Většinu podání se daří vyřešit ve lhůtě 30 dnů. Ve složitějších případech je lhůta delší, ale o tomto je oznamovatel informován.
Oznamovací portál slouží k oznamování protiprávního jednání, tedy podezření na trestný čin či přestupek nebo jiné porušení právních předpisů. Může se jednat zejména o tyto případy ve vztahu k Úřadu městské části Brno-střed a městské části Brno-střed:

 • podezření na korupci, krádeže nebo zpronevěru,
 • pletichy při zadávání veřejných zakázek,
 • porušování ochrany životního prostředí,
 • porušování ochrany veřejného zdraví,
 • poškozování majetku,
 • neoprávněné nakládání s osobními údaji,
 • fyzická agrese, sexuální obtěžování,
 • diskriminace (rasová, dle věku, pohlaví, náboženství, sexuální orientace aj.),
 • šikana, nedodržování pracovně-právních předpisů.

Oznamovací portál neslouží k nahlašování závad, poškozeného městského mobiliáře, černých skládek a dalších stížností.

 • Chcete-li nahlásit přeplněné odpadkové koše, nepořádek na ulici nebo poškozený městský mobiliář v městské části Brno-střed, kontaktujte odbor životního prostředí.
 • Chcete-li oznámit rušení veřejného pořádku a nočního klidu, volejte Městskou policii Brno, tel. č. 156.
 • Chcete-li nahlásit poškozený chodník a silnici, uvolněnou dlažbu nebo máte dotaz týkající se uzavírek, kontaktujte Brněnské komunikace.
 • Chcete-li nahlásit přeplněné popelnice na tříděný a komunální odpad nebo máte dotazy týkající se svozu odpadu, kontaktujte SAKO Brno.

Se svými dotazy se můžete obrátit také na pracovnice Miniúřadu, které vám poradí, jak problém řešit.

Důležité odkazy