GlobaLeaks – oznamování korupce či diskriminace

Na základě doporučení a dlouhodobé spolupráce s nevládní neziskovou organizací Oživení, která se ve své činnosti zabývá tématem korupce, střetu zájmů a vyšší transparentnosti na všech úrovních veřejné správy a veřejné politiky, zprovoznil Úřad městské části Brno-střed whistleblowingovou platformu využívající software GlobaLeaks.

Tato platforma slouží zaměstnancům úřadu k podání oznámení o korupci či diskriminaci, o šikaně na pracovišti (mobbing, bossing) či o jiném protiprávním nebo neetickém jednání, a to takovým způsobem, aby bylo možné zaručit anonymitu oznamovatele a ochránit obsah jejich sdělení za použití moderních kryptografických nástrojů.

Whistleblowingová platforma Úřadu městské části Brno-střed je dostupná na:
https://brnostred.disclosers.eu/.