19. listopadu 2015

Zelný trh ozdobí Advent na Zelňáku. Oproti předchozím ročníkům přináší několik novinek

Tradiční předvánoční akce na opraveném Zelném trhu má nejen nový název – Advent na Zelňáku – ale nabídne návštěvníkům i množství dalších změn. Akce bude slavnostně zahájena v pátek 27. listopadu v 18.00 hod. rozsvícením stromu a potrvá do 23. prosince. 

„Tradiční trhy se vrací po roční přestávce způsobené rozsáhlou rekonstrukcí plochy náměstí. V mnohém jsou jiné a nové. První viditelnou změnou je název Advent na Zelňáku. Lépe totiž vystihuje období, ve kterém se trhy konají,“ řekl starosta městské části Brno-střed Martin Landa.

„Oproti akcím v minulých letech nabízí důstojněji vyzdobený strom, více stánků, pestřejší program pro děti, používání systému vratných obalů na nápoje, komorní oslavu adventu či prezentaci téměř tří desítek neziskových organizací,“ doplnila informace první místostarostka JUDr. Michaela Dumbrovská.

Smrk pichlavý, který zdobí náměstí, byl vysazen v roce 1971 panem Janem Vaškem v Želešicích na Školní ulici č. 291. Velmi hezky rostlý strom byl příliš blízko elektrického vedení a navíc musel ustoupit stavbě rodinného domu. Pořadatelům trhů ho koncem října nabídl a daroval Ing. Zdeněk Gregor s rodinou s tím, že „v případě uplatnění jako vánoční strom by mohl udělat radost spoustě lidí a nebyl by pokácen zbytečně“. Smrk narostl do výšky 14 metrů a má obvod kmene 80 centimetrů.

V minulých letech nebylo z technických důvodů možné na Zelném trhu nějaký větší strom vůbec osadit, letos už je díky rekonstrukci k dispozici kvalitní základová patka, která je navíc vhodněji umístěná. A poprvé se nám konečně podařilo zajistit kvalitní a důstojnou výzdobu stromu, což je velké lákadlo především pro rodiče s malými dětmi,“ uvedl místostarosta Jiří Švachula.

Letošní ročník nabídne návštěvníkům více stánků a větší rozlohu celého tržiště – celkem je možné zakoupit vánoční a dekorativní sortiment anebo se občerstvit ve 108 prodejních stáncích. O jejich obsazení rozhodovala odborná komise, která posuzovala celkem 142 přihlášek.

Posíleny jsou také atrakce pro děti. Pod Divadlem Husa na provázku na ně čeká „řetízkáč“, vláček a kolotoč pro nejmenší připravený přímo pro Advent na Zelňáku. Charakteru této části náměstí odpovídá i nabídka teplých nápojů pro děti i jejich rodiče.

Městská část se připojila i k iniciativě jednotného využití vratných obalů na nápoje. Na Zelném trhu – stejně jako na náměstí Svobody a na Moravském náměstí – budou tedy všichni prodejci nalévat do vratných kelímků a porcelánových hrnečků s jednotným motivem, které se vyrábí v České republice. Hrnečky a kelímky budou zálohovány a návštěvníci si je buď mohou ponechat jako suvenýr, nebo je vrátit, přičemž zálohu dostanou vyplacenou zpět.

Radní pro kulturu, sport a turismus Petr Kalousek upozornil i na další rozměr akce: „Kromě stromu dotváří atmosféru i adventní věnec u pódia. Na něm se budou každou sobotu večer ve 20 hodin zapalovat adventní svíce. O tuto komorněji laděnou část programu doplněnou o zpěv rorátů, se postarají kněz Jan Hanák s jáhnem Janem Špilarem.“

Po celou dobu konání trhů jsou 2 prodejní stánky bezplatně vyhrazeny pro neziskové organizace, celkem se jich během Adventu na Zelňáku vystřídá 26. Mají tak možnost se prezentovat veřejnosti a prodejem zároveň získat prostředky pro svoji činnost. „Dobré věci poslouží ještě další stánek – vybraný prodejce zde neplatí klasický nájem, namísto něj poskytne prostředky ve stejné výši na školní obědy pro děti ze sociálně slabých rodin. Garantováno je v tuto chvíli 60.000 korun, nájemce má navíc v plánu vyhlásit pro děti i sbírku,“ vysvětluje Mgr. Jasna Flamiková, místostarostka městské části Brno-střed.

Mezi další novinky patří nové řemeslné dílny nad kašnou Parnas. Jde o částečně průhlednou stavbu, kde se budou předvádět řemesla a příležitostně se zde uskuteční workshopy pro návštěvníky. Nová je také unikátní zvonkohra realizovaná na míru akce. 12 zvonů je postaveno nad dílnami a návštěvníci si ji mohou v programu i sami vyzkoušet.

Stánky budou otevřeny denně od 10.00 do 20.00 hod. Prodejci mohou prodloužit provozní dobu dle zájmu zákazníků až do rozsahu 9.00 – 21.30 hod. Doprovodný program na pódiu probíhá denně od 15.00 do 20.00 hod., v některých dnech je rozšířený o dopolední vystoupení dětí z mateřských a základních škol. Další informace jsou k dispozici na webových stránkách www.adventnazelnaku.cz.

Pořadatelem adventu na Zelňáku je městská část Brno-střed, realizaci zajišťuje Tradiční zvykoslovný spolek.

„Pro návštěvníky sice neviditelné, ale přesto poměrně důležité jsou i další změny, které se nám podařilo vyjednat v souvislosti s pořádáním Adventu na Zelňáku. Snížili jsme náklady městské části na realizaci této akce, výrazně vyšší je i náš příjem: Oproti původnímu znění smlouvy, podle níž neměla radnice získat žádné finanční prostředky, letos dostaneme za poskytnutí našich stánků 460.000 korun,“ uzavřel představení změn starosta Martin Landa.

TZ - Zelný trh ozdobí Advent na Zelňáku

Důležité odkazy