17. května 2018

Zelný trh je pro nakupující přehlednější

Pomyslným srdcem městské části Brno-střed je bezesporu Zelný trh. Radnice Brno-střed se proto neustále snaží o jeho zlepšování jak pro prodejce, tak pro nakupující. Letošní novinkou je přehlednější značení stánků a prodejců tak, aby se každý nakupující ihned zorientoval a věděl, u koho nakupuje. 

V minulých letech byl zavedený systém rozdělení zemědělců, obchodníků a výrobců do sekcí. Ukázalo se ale, že to nestačí, že je potřeba lidem ještě více usnadnit orientaci a zpřehlednit, kdo je zemědělec a kdo obchodník.

„Právě proto jsme připravili jednotné značení pro všechny prodejní stánky, na němž je barevně rozlišeno, jaký sortiment se na stánku nabízí. Pravidelní zákazníci zpravidla vědí, u koho nakupují, změna pomůže zejména těm, kteří trh navštěvují nepravidelně,“ říká 3. místostarostka MČ Brno-střed, Jasna Flamiková, do jejíž gesce prodej na tržišti spadá. 

Každý stánek nese jméno a IČ prodejce, hlavní je pak barevné odlišení informačních tabulek, které jsou bílé a po stranách se odlišují pruhy:

  • zemědělec: zelené pruhy po stranách tabulky
  • obchodník: oranžové pruhy po stranách tabulky
  • ostatní a drobný prodej: žluté pruhy po stranách tabulky

Přidělení jednotlivých barevných označení je v kompetenci správců trhu, jejichž povinností je přidělovat označení tak, aby co nejlépe vystihovalo skutečný charakter sortimentu daného prodejce. V případě zemědělce, který k vlastní produkci nabízí i menšinovou část zboží nakoupeného od jiného dodavatele, je správce povinen tuto skutečnost uvést na tabulce.
V nejbližších dnech bude také v informační vitríně v horním rohu tržiště umístěn nákres orientační dispozice spolu se základními informacemi o trhu a také právě vysvětlení ke značení prodejců.

I v letošní sezoně zůstává rozložení stánků na Zelném trhu stejné jako doposud s drobnou výjimkou horních řad.

„Oproti minulosti doznala horní část trhu mírnou změnu dispozice, kdy poslední tři horní řady jsou situovány tak, aby napomohly volnému toku zákazníků mezi tržištěm a Tržnicí Brno," dodává Jasna Flamiková.

Kromě prodejců se stálou smlouvou na celou sezonu na Zelném trhu mohou prodávat i drobní pěstitelé. V průběhu sezony přichází v průměru čtyři denně a prodávají to, co jim právě roste na zahrádce. Ze začátku sezony to bývají tulipány, narcisky, konvalinky, později to je například petrželka, kopr, cibule, česnek apod.

Své místo má v horní části Zelného trhu už druhým rokem i stánek s DobroKávou, na kterém návštěvník dostane kávu nikoliv za peníze, ale za dobrý skutek. DobroKávu návštěvníci na trhu najdou při příznivém počasí každý všední den od 9.00 do 16.30 hodin. Dalším návštěvníky velmi oblíbeným stánkem je Božský kopeček s výbornou zmrzlinou. Oba zmíněné stánky společně s dalšími netradičními prodejci dokreslují příjemnou atmosféru Zelného trhu a dělají z něj místo vhodné nejen k nákupu, ale i k zastavení, posezení nebo setkání s přáteli.

Důležité odkazy