1. března 2022

Začala rekonstrukce parku na Moravském náměstí. V centru tak vznikne atraktivní veřejný prostor k odpočinku, hře i zábavě

Dnes začala revitalizace parku na Moravském náměstí. Na jejím konci bude místo koncipované podle současných tendencí navracení přírody do města, které nabídne obyvatelům města Brna i jeho návštěvníkům atraktivní veřejný prostor k odpočinku, hře i zábavě vhodný pro všechny věkové skupiny. Hotovo má být v listopadu.

„Současnou podobu získal park v 70. letech 20. století. Aktuální stav zeleně, parkových cest, ale i ostatních částí včetně fontány byl již nevyhovující, zvláště s ohledem na to, že se v posledních letech výrazně zvýšila intenzita jeho využívání v podobě konání různých kulturních akcí nebo adventních trhů. Jedná se o park celoměstského významu, takže se logicky město na financování revitalizace podílí z více než 70 %,“ řekla u příležitosti zahájení prací primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Realizovaná podoba parku vychází z výsledků veřejné architektonicko-urbanistické soutěže, v níž v roce 2016 uspěl návrh od CONSEQUENCE FORMA architects. „Novou dominantou parku se stane centrální multifunkční plocha s fontánou a vodními prvky, která bude sloužit kromě rekreačního i ke kulturnímu vyžití, například pro pořádání divadelních představení, komornějších koncertů a výstav. Hlavní páteřní cesta propojí centrum města s okolím ulice Lidické a doplní ji okružní pěšina s lavičkami, sloužící k procházkám,“ uvedl starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl a dodal: „V severní části parku přiléhající k Moravskému náměstí bude umístěna menší kavárna s toaletami pro veřejnost. V prostoru celého parku budou rozmístěny desítky herních prvků pro děti, například originální průlezky, hmatové a zvukové hry a další.“

Primátorka Markéta Vaňková ocenila péči věnovanou zeleni, výsadbu podporující biodiverzitu a použití modrozelených technologií: „V parku bude po rekonstrukci zadržována dešťová voda, která poslouží k zavlažování významné části zachovaných vzrostlých stromů a záhonů. Navíc bude dosazeno velké množství nových dřevin. Půjde o stromy o obvodu kmene od 16 do 25 centimetrů, druhově se jedná například o javory, duby, jerlíny nebo dřezovce. Květinovou výsadbu pak budou tvořit bledule, ladoňky, sasanky, kosatce, divizny, pryšce nebo vrbiny.“

„Nejedná se o jediný příklad využívání dešťové vody při revitalizacích parků v Brně. Například v Líšni je již téměř dokončena úprava parku Trnkova, kde poslouží akumulovaná dešťová voda jako zdroj zálivky, obdobný projekt se chystá také v líšeňské Rokli,“ připomněl 1. náměstek primátorky Petr Hladík a dodal: „Město podporuje zpracování projektových dokumentací a realizaci projektů výsadeb a revitalizace zeleně. Jen na letošní rok je v našem rozpočtu pro tyto účely alokováno 30 milionů korun. Shodou okolností dnes zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření, díky němuž necelých 13 milionů posíláme městským částem na konkrétní projekty.“

Městská část Brno-střed se rozhodla uspořádat veřejnou architektonicko-urbanistickou soutěž na nové řešení parku a v roce 2016 představila výsledky veřejnosti. V konkurenci dvou desítek návrhů uspěl ten od CONSEQUENCE FORMA architects. Smlouva s vítězem soutěže byla uzavřena v březnu 2019. Projekční práce pak trvaly do léta 2021.

Následovalo výběrové řízení na dodavatele, ve kterém zvítězila společnost Skanska, a. s. Celková vysoutěžená cena je 131 milionů korun vč. DPH. Z toho 95,5 milionu poskytlo město Brno, 35,5 milionu vložila městská část Brno-střed. Ta také hradila ostatní náklady s revitalizací parku spojené. Jde například o zpracování potřebných stupňů projektové dokumentace, znaleckých posudků, geodetických zaměření nebo ošetření v kořenových zónách stromů. V součtu tyto práce jsou skoro za 10 milionů.

Vizualizace: CONSEQUENCE FORMA architects

Důležité odkazy