19. září 2022

Wellness na Kraví hoře se brzy otevře návštěvníkům

Rekonstrukce a dostavba moderního wellness provozu v areálu koupaliště a krytého bazénu na Kraví hoře se blíží do finále. Dnes ji investor, kterým je statutární město Brno, předal městské části Brno-střed. Městská část bude wellness provozovat prostřednictvím své příspěvkové organizace Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora. Chybí už jen vnitřní vybavení a od 17. října si návštěvníci budou moci vychutnat relaxaci a odpočinek v jedné ze sedmi saun nebo třeba parní tureckou lázeň.

Původní přízemní budovu z počátku sedmdesátých let dvacátého století, která již byla z hlediska stavebně-technického i funkčního dlouhodobě nevyhovující, nahradilo nové wellness centrum. Investorem stavby je statutární město Brno, které zde investovalo 117,5 milionu korun.

„O vybudování wellness provozu na Kraví hoře se začalo uvažovat přibližně před deseti lety. Už tehdy jsme se na Brně-střed, kde jsem po mnoho let působila, zabývali tím, jestli má samotná městská část dostatek financí na takto velkou investici. Jsem ráda, že se ji nakonec s výraznou podporou města Brna podařilo realizovat. Konečně se tak naplňuje původní plán, aby nabídka sportovních a rekreačních služeb byla v nesmírně cenné lokalitě Kraví hory co nejvíce rozmanitá,“ sdělila primátorka města Brna JUDr. Markéta Vaňková.

Městská část Brno-střed zajistila kompletní projektovou dokumentaci a autorský dozor. Dále financuje dodávku a montáž veškerého vnitřního vybavení wellness centra, například nábytku a masážních stolů, zakoupen byl také nový přístupový systém a truhlářské výrobky do šaten. Celková hodnota vnitřního vybavení wellness se předpokládá ve výši 8,5 milionu korun.

Rozšíření areálu plaveckého bazénu a koupaliště o wellness na Kraví hoře je jedním z dlouhodobých záměrů městské části Brno-střed. I díky tomu, že jsme již měli připravenou projektovou dokumentaci, se podařilo záměr realizovat v rekordně krátkém období 21 měsíců,“ uvedl starosta městské části Brno-střed Ing. arch. Vojtěch Mencl.

Wellness centrum na Kraví hoře návštěvníkům nabídne sedm saun, z toho pět finského typu, konkrétně klasickou finskou, solnou, ceremoniální a dvě střešní panoramatické. Dále zde bude jedna nízkoteplotní aromasauna a parní turecká lázeň. Vodní část představuje vnitřní a venkovní vířivka, Kneippův chodník a ochlazovací bazén. V interiéru wellness provozu se uplatňuje na podlaze a podhledu hlavní komunikace dřevo, na obklady stěn jsou použity skleněné mozaiky, na podlahách převažuje opalovaná žula, pohledově se také uplatňují kouřové skleněné stěny saun. Vnitřní obložení saun je provedeno z pěti jednotlivých druhů dřevin, dvě sauny jsou navíc rozděleny prosvětlenou stěnou ze solných cihel. Odpočinkové zóně vévodí geometricky členěná mechová stěna doplněná o lounge s krbem.

Prostory wellness budou pro návštěvníky přístupné přes hlavní vstup s hygienickým zázemím umístěným do stávajícího podzemního traktu kryté bazénové haly. Vlastní prostory jsou členěny na společenskou, klidovou, vodní a saunovou část, naplánován je také oddělený prostor pro masáže. Dispozice je uspořádaná podél páteřní komunikace procházející podél prosklené fasády s průhledy na venkovní terasu. Část dlouhodobě nevyužívaných původních ploch slunečních teras na střeše objektu je adaptována na venkovní relaxační plochu s lehátky, dvěma panoramatickými saunami a venkovní vířivkou s výhledem na město. Zbylá plocha střechy je doplněna o vegetační vrstvu osazenou lučním trávníkem. Výstup na střešní terasu přímo z vnitřní části wellness umožňuje nová prosklená nadstavba.

Architektonické řešení připravil autorský tým Architekti DRNH, doc. Ing. arch. Antonín Novák, Ing. arch. Petr Valenta, Ing. arch. Radovan Smejkal a Ing. arch. Eduard Štěrbák. Stavbu provedla firma KOMFORT, a. s.

„Architektonické řešení rehabilituje stávající provozní budovu v jejím původním tvarosloví a výrazu prostupujícím celým areálem letního koupaliště. Důsledně je zachován lineární charakter původního konceptu, tektonicky vyjádřený venkovním loubím s pravidelným rytmem sloupů nesoucích střešní terasu s plnými atikovými zdmi, tvořícími zároveň zábradlí střešní terasy. Prostory původního venkovního loubí jsou v návrhu začleněny do interiéru budovy, přičemž obvodový plášť je navržen plně transparentní pro maximální vizuální propojení exteriéru s interiérem. Stávající plná hmota podsazená pod střešní terasu ve východním křídle je rozšířena o tři konstrukční moduly, zahrnující kanceláře managementu areálu a prostor pro úschovné skříňky,“ za autorský tým uvedl doc. Ing. arch. Antonín Novák.

Z technologického pohledu je zajímavé využití energetické rezervy kogeneračního zařízení stávající bazénové haly, zbytkové teplo je využíváno k ohřevu provozní vody a vytápění vnitřních prostor, samotné sauny jsou vytápěny samostatně elektrickými kamny.

Dešťová voda ze střechy rekonstruovaného objektu je zadržována v souvrství navržené zelené střechy o ploše 700 m2, všechna nezasáklá dešťová voda je v rámci celého areálu systémově zachycována v podzemních nádržích a následně dále využívána.

V budově posléze najde kancelářské zázemí i správa areálu, budou zde doplněny kapacity toalet pro letní provoz a vybudováno zbrusu nové letní stravovací zařízení.

Důležité odkazy