9. prosince 2021

Výměna na postu radní pro sociální záležitosti Brno-střed

Zastupitelstvo městské části Brno-střed přivítalo 8. prosince ve svých řadách nového člena. Po rezignaci Mgr. Marie Jílkové z KDU-ČSL, radní pro oblast sociální a zdravotní, se jím stal Mgr. Martin Vrubel Ph.D. Zastupitelstvo ho 33 hlasy zvolilo jako uvolněného radního se stejnou gescí, bude se tedy věnovat sociální a zdravotní problematice městské části.

Marie Jílková rezignovala poté, co se v říjnových volbách stala poslankyní zvolenou za Jihomoravský kraj.

„S krátkým časovým odstupem si uvědomuji, že není možné se plně věnovat oběma uvolněným funkcím a rodině, proto jsem se rozhodla rezignovat. Během času od voleb jsem hledala takové řešení, které by maximálně plynule umožnilo navázat na práci, kterou jsem doteď v městské části vykonávala. Jsem proto moc ráda, že se mojí funkce ujme Martin Vrubel, který se v sociální oblasti orientuje velmi dobře. Během posledního měsíce jsem ho seznamovala se svojí agendou, aby mohl začít ihned tam, kde jsem přestala“, uvedla Marie Jílková.

Během působení Marie Jílkové na Úřadu městské části Brno-střed se podařilo získat ocenění Obec přátelská rodině a seniorům, bylo otevřeno nové komunitní centrum na Vojtově a velmi populárním se stal projekt Seniorských obálek. Jílková se před volbami veřejnosti zapsala také iniciativou za zachování dětských skupin.

Nový zastupitel a radní pak uvedl: „Plánuji pokračovat v projektech, které zahájila moje předchůdkyně. Dále plánuji více propagovat téma otevírání veřejného prostoru i lidem
s komplikovanější schopností pohybu a otevírání města rodinám s dětmi.”

Mgr. Martin Vrubel Ph.D. vystudoval optometrii na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity
a následně doktorský studijní program Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Působí na Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání při Pedagogické fakultě MU. Odborně se věnuje výuce a výzkumu v oblasti zrakové terapie, celoživotního vzdělávání osob se zrakovým postižením, sociálního začleňování osob se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním a odstraňování překážek ve veřejném prostoru omezujících pohyb spoluobčanů s problémy s orientací a pohybem a rodiče s malými dětmi. Dr. Vrubel se účastnil řady zahraničních stáží a mezinárodních projektů, kde se inspiroval tím, jak jsou výše uvedená témata řešena v jiných zemích. Je členem Poradního sboru Rady města Brna pro bezbariérové Brno.

Důležité odkazy