24. května 2024

Výloze v centru města se vrátila funkcionalistická podoba

Výraznou proměnu zaznamenala výloha v brněnské Kobližné ulici. Výkladce podstoupily citlivou rekonstrukci, po níž získaly prvorepublikovou podobu.

Výloha nacházející se na adrese Kobližná 9 je součástí památkově chráněného domu z přelomu 19. a 20. století. V poslední době se nacházela ve špatném technickém stavu a nebyla plnohodnotně využívaná. Městská část Brno-střed proto rozhodla, že vrátí výloze ztracený lesk a zahájila potřebnou opravu.

Po celou dobu rekonstrukce jsme chtěli, aby se co nejvíce podařilo zachovat historický vzhled výkladců. Konzultovali jsme proto investici s památkáři i odborníky. Aby vynikla současná podoba, nesmějí provozovatelé obchodů výlohy nijak polepovat. Tím zároveň regulujeme vizuální smog,“ uvedl radní městské části Brno-střed Martin Drdla, MSc. (ANO), do jehož gesce spadá oblast investic a správy bytových domů.

Oba výkladce pochází z odlišného historického období. Cenná byla zejména pravá část s funkcionalistickými prvky, jež vznikla ve třicátých letech minulého století. Tehdy sloužila k potřebám tamější prodejny hraček Medek a Hiss. V osmdesátých letech pak zaznamenala stavba úpravy. Z původní verze se zachovalo pouze několik prvků a jedna fotografie. Prostory na levé straně pak pocházely z éry reálného socialismu.

Rekonstrukce přinesla sjednocení celého parteru domu. Díky tomu má výloha nyní jednotný styl. „Rozhodli jsme, že parter sjednotíme po vzoru funkcionalistického řešení. Jeho charakteristický detail je mimo jiné zaoblené zasklení vstupů, které je na obchodu vpravo zachováno podle původní koncepce s dvěma vstupy. Na drogerii nalevo je doplněno nově. K elegantní černé jsou použity ušlechtilé materiály v nekašírovaném vzhledu – lišty z leštěného nerezu, přírodní travertin nebo zelený panel nad výlohami, který je z přirozeně zabarveného skla,“ sdělil Ing. arch. Roman Strnad ze studia TheBüro, které navrhlo výslednou úpravu.

Stavební práce trvaly několik měsíců a zahrnovaly rekonstrukci výloh, úpravy fasády či vstupů do historického domu nebo nové vytápění. Městská část uskutečnila v posledních letech opravy parterů i na dalších místech v centru města. Například se jednalo o výlohy v ulicích Orlí, Solniční nebo Jánská, které taktéž podstoupily citlivou rekonstrukci s důrazem na zachování historického rázu.

Na projektu se podíleli

  • Projektant: Ing. arch. Roman Strnad, TheBüro
  • Generální dodavatel: Ing. Alexander Ben Hamad, Brixton Group, s.r.o.
  • Subdodavatelé: Sedlák-systém s.r.o., Kamenoprůmysl Komárek s.r.o.
  • Technický dozor stavby: Jan Rolínek, JHRS-Co., s.r.o.
  • Zajištění projektu: Ivo Hroš, Odbor investiční a správy bytových domů ÚMČ Brno-střed

Důležité odkazy