1. října 2019

Vyhlídkové kolo se vrací na Moravské náměstí

Rada městské části Brno-střed včera schválila podpis smlouvy s provozovatelem vyhlídkového kola na Moravském náměstí. První návštěvníci se budou moct svézt pravděpodobně už 7. října.

Nejen během Adventu na Moraváku, ale už od října bude dominantou Moravského náměstí 33 metrů vysoké vyhlídkové kolo. Umístění vyhlídkového kola je svázáno se dvěma významnými výročími, která chce městská část Brno-střed připomenout: výročí 100 let založení Velkého Brna a výročí 30 let vyhlášení Městské památkové rezervace Brno. Připomínkou těchto jubileí však nebude pouze kolo samotné. Součástí každé vstupenky bude panoramatické schéma a popisy dominant z pohledových os tak, aby informovaly o významných památkách města, které je možné zahlédnout přímo z vyhlídkového kola. Obdobný materiál bude instalován také přímo v kabinkách kola. Další podobou oslavy obou výročí bude umístění trojbokých stojanů v parku, jež mají za cíl dokumentovat fotografiemi proměny městské památkové rezervace za posledních 100 let. Fotografie budou doplněny informacemi o památkách samotných.

Vyhlídkové kolo bude na místě smontováno během prvních říjnových dní. Pokud bude počasí přát, první návštěvníci by se mohli svézt už 7. října. Cena za svezení bude stejná jako v loňském roce, tedy 100 korun za jízdu, děti do 100 centimetrů budou mít vstup zdarma.

„Propojení vyhlídkového kola a krásných výhledů z něj, jak na památkovou rezervaci, tak i na širší Brno dnešních dní, s výstavou věnovanou 100 letům Velkého Brna i památkové rezervaci, se přímo nabízí. Jsem proto rád, že se nám ve spolupráci Národním památkovým ústavem a Odborem památkové péče města Brna podařilo zprostředkovat veřejnosti návštěvu vyhlídkového kola i historické informace už od začátku října. Příjem z provozu vyhlídkového kola využijeme k financování našich kulturních akcí a zařízení,“ uvedl Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed.

Vyhlídkové kolo bude, pokud počasí dovolí, v provozu denně až do 10. listopadu, kdy začne na náměstí příprava adventních trhů. Opět v provozu bude od pátku 22. listopadu, kdy budou zahájeny i trhy. Jeho provoz bude ukončen 23. prosince 2019.

Důležité odkazy