23. března 2016

Vedení radnice městské části Brno-střed se dohodlo s provozovateli na poplatcích za restaurační zahrádky

V úterý 22. března proběhlo v odpoledních hodinách ve velmi pozitivním a konstruktivním duchu další společné jednání vedení radnice městské části Brno-střed se zástupci provozovatelů restauračních zahrádek v centru města.

„Na základě vzájemných podnětů se tato pracovní skupina dohodla na úpravě výši poplatků za restaurační zahrádku, přičemž cena za zahrádku v městské památkové rezervaci bez podesty bude činit 4 Kč za metr čtvereční a za zahrádku s podestou 6 Kč za 1m2. Co se týče výše poplatků za restaurační zahrádku bez podesty mimo historické jádro centra, bude částka 3 Kč za 1m2 a s podestou 4 Kč za 1m2“, přičemž v místech, kde bez podesty zahrádku nelze provozovat, bude sazba stejná jako za zahrádku bez podesty“, informoval starosta městské části Brno-střed Martin Landa.

Podstatné bylo srovnání podmínek pro všechny provozovatele tak, aby byl výsledek pro všechny skutečně spravedlivý. Nově bude každý provozovatel zahrádky platit jednotnou sazbu za den a metr čtvereční.

„Za zásadní výstup z našeho jednání považuji to, že u zahrádek, kde sklon terénu, výrazné povrchové nerovnosti, rozdíl mezi silnicí a chodníkem, případně požadavek z hlediska bezpečnosti vyžaduje vybudování podesty, bude aplikována základní sazba ceny, tzn. 4, resp. 3 Kč/m2. Vyšší tarif bude uplatňován tam, kde provozovatel podestu mít jednoznačně nemusí, ale bude ji chtít. Platební podmínky budou upravené tak, aby provozovatelé nemuseli platit celý zábor dopředu, ale ve třech splátkách,což znamená platbu na dva měsíce, a to v těch případech, že měl z historického hlediska provozovatel dobrou platební morálku. Dále jsme se shodli na tom, že tam kde to je možné, nebudeme preferovat podesty jako trend, ale je na straně města připravit povrchy a např. zápustě tak, aby zahrádky byli komfortní“, doplnil za provozovatele restauračních zahrádek Zdeněk Sklenář.

Další shodou na úterním jednání bylo schválení dalšího postupu pro vyvoření definitivní podoby metodiky ve spolupráci všech zúčastněných, která však bude pro letošní rok pouze přechodnou tak, aby se jednak vyšlo vstříc stávající podobě zahrádek a pak také, aby se na základě konkrétních připomínek mohly v následujících letech zapracovat zkušenosti a odpovídající náležitosti. Restaurační zahrádky je nově možno provozovat v průběhu celého roku, což předchozí vyhláška neumožňovala. 

Kromě vedení radnice a zástupců provozovatelů zahrádek ale stále probíhají jednání i s dalšími dotčenými subjekty, kteří do procesu povolování vstupují, jako například Brněnské komunikace, Policie, zástupci nevidomých a jinak handicapovaných občanů. Výsledná podoba metodiky by tak měla mít v budoucnu delší dobu platnosti. 

„Při našich dalších jednáních této pracovní skupiny budeme stále dolaďovat další nezbytné detaily, tak, aby sice vyhovaly všem provozovatelům restauračních zahrádek, nutné však skutečně bude, aby byl respektován příjemný a adekvátní vzhled městské památkové rezervace“, sdělil radní pro výstavbu a územní rozvoj Petr Bořecký.

“Za opravdu nejdůležitější považuji, že se ujednotil postup srovnání podmínek pro všechny tak, aby to bylo férové a spravedlivé ke všem provozovatelům. Městská část pracuje na tom, aby zjednodušila administrativu, kterou každoroční povolování zahrádek provází. Právě z těchto důvodů jsme se podíleli na workshopu Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity, který se tématu restauračních zahrádek a zjednodušení administrativy věnoval. Předpokládáme, že již od příští sezóny by restauratéři nemuseli obíhat několik institucí, ale vše by mnohem jednodušeji vyřídili pouze z jednoho místa, případně přes internet“, uvedla místostarostka Jasna Flamiková.

TZ - Vedení radnice městské části Brno-střed se dohodlo s provozovateli na poplatcích za restaurační zahrádky

Důležité odkazy