21. června 2022

Upravili jsme vnitroblok společně s místními

Vnitroblok Kotlářská-Bayerova-Dřevařská-Hoppova, který spadá do ploch nejvýznamnější zeleně v Brně a má rozlohu 2600 metrů čtverečních, prošel rozsáhlou revitalizací. Ta výrazně přispěla ke zkvalitnění bydlení a pobytu obyvatel okolních domů a zpříjemní každodenní průchod parkovou plochou návštěvníkům.

„V obou částech vnitrobloku jsme regenerovali trávník, vysadili 151 keřů, například habrů a hortenzií. Naštěstí nebylo nutné kácet žádné stromy, naopak jsme jich vysadili navíc 21, do záhonů jsme doplnili 153 kusů trvalek a po letních prázdninách bude ještě dosázeno na 900 cibulovin, třeba ladoněk a narcisů. Věřím, že si zde najdou své místo k odpočinku a trávení volného času všechny generace obyvatel z okolních domů,“ uvedl starosta městské části Brno-střed Ing. arch. Vojtěch Mencl (ODS).

V severní části vnitrobloku byly zredukovány zpevněné plochy, stávající asfaltové konstrukce nahradily nové povrchy. Diagonálu nově tvoří pěšina z česaného betonu, na ni navazují dvě malé plochy mlatu s mobiliářem a oboustranné zvýšené záhony s trvalkami, například čemeřicí, levandulí, pivoňkami nebo marulkou.

Mezi zvýšenými záhony a mlatem vznikl středový trávník se zapuštěnými kamennými prvky. K diagonální pěšině vede linie betonových pásků, která tvoří příchod k odpočívadlu z východu. Stávající asfaltový chodníček podél severní hranice vedoucí k brankám soukromých zahrad nahradila lehká konstrukce betonových pásků s travnatou spárou.

Dominantou prostoru je vzrostlá lípa, která je nyní společně s dalšími stromy propojena dosadbou středně velkých typů sakur s podchodnou výškou korun. Cílem návrhu dosadby je v budoucnu vytvořit funkční přistínění pobytové plochy. Kromě stromů byly dosazeny také keře muchovníku a mišpule s jedlými plody, pod nimiž vzniklo malé zimoviště pro drobné živočichy. Pro odpočívadlo při parkovací ploše byla založena habrová liniová clona.

Jižní, klidnější část vnitrobloku je na přání obyvatel okolních bytů bez mobiliáře. I v této části byly výrazně zredukovány zpevněné plochy a nahrazeny novými povrchy. Na nejčastěji využívané pěší trase byla provedena diagonála z česaného betonu.

„Na návrhu úprav jsme intenzivně spolupracovali s místními obyvateli a snažili jsme se jim vyjít vstříc. Velký dík patří paní architektce Evě Wagnerové, která revitalizaci kompletně připravila a s místními obyvateli si odsouhlasila,“ doplnil starosta Mencl.

Nový prvek v tomto prostoru tvoří okružní organická pěšina pro malá dětská odrážedla a procházky, která je doplněná výsadbou hortenzií. Stejně jako v severní části vnitrobloku jsou i zde dosázeny stávající vzrostlé stromy sakurami a habry.

Rekonstrukce vnitrobloku byla dokončena na konci května, náklady na ni činily 4 miliony korun.

Důležité odkazy