16. května 2024

Studenti restaurují unikátní nábytek z prvorepublikového bytu

Záchrana cenného nábytku a funkcionalistického interiéru bytu manželů Herdanových, který se nachází na Hlinkách 46, finišuje. Studenti pod vedením odborníků vrací nábytku původní lesk. Městská část Brno-střed, jež je hlavním investorem rekonstrukce, počítá s vrácením nábytku do nově rekonstruovaných prostor bytu.

Na obnově prvorepublikového nábytku z třicátých let minulého století se pracuje od roku 2022. Městská část Brno-střed, v jejíž správě se byt nalézá, tehdy uzavřela spolupráci s Vyšší odbornou školou restaurátorskou na zpracování restaurátorského průzkumu i budoucího restaurování.
Od té doby práce v odborných dílnách výrazně pokročily. Dvacetičlenný tým studentů vrací do technické kondice historický mobiliář z celkem pěti místností v čele s obývacím pokojem, ložnicí či pracovnou. 

„Klíčem k úspěchu je důkladné pochopení materiálu. Nábytek jsme proto téměř rok ve spolupráci s odborníky podrobně analyzovali. Známe třeba míru opotřebení, přesné složení dřevin, laků nebo použitá lepidla. Díky tomu můžeme dosáhnout nejvyšší míru autenticity. Je to stejné jako u lékaře. Ten teprve po podrobném vyšetření stanovuje účinnou léčbu,“ sdělil vedoucí oboru Konzervování
a restaurování nábytku Vyšší odborné školy Brno Mgr. Jan Hrdina, DiS., s tím, že dokončení restaurování je v plánu ve druhé polovině příštího roku. 

Na restauraci cenných interiérových doplňků, o jejichž existenci neměl až do roku 2020 takřka nikdo ponětí, dohlíží od samého počátku restaurátor a historik umění Mgr. Radek Ryšánek, PhD.
I pro něj se jedná o mimořádnou událost v profesní kariéře. „Na mobiliáři je především unikátní jeho zachovalost. Je až neuvěřitelné, že se jej podařilo objevit v takovém stavu. Navíc byl celou dobu v majetku města. Mobiliář nám slouží jako doklad zlaté éry Brna. Město tehdy prudce rostlo, byl tu vysoce rozvinutý textilní průmysl a dařilo se obchodu,“ uvedl garant projektu, na kterém se podílí také například Technické muzeum v Brně, Masarykova univerzita, Národní památkový ústav nebo Odbor památkové péče Magistrátu města Brna.

Investorem celé akce je městská část Brno-střed, do jejíž správy byt na Hlinkách patří a která po celou dobu dohlíží na průběh prací. Současně radnice připravuje výběrové řízení na zhotovitele stavební části rekonstrukce bytu. „Pokud vše půjde podle plánu, začnou pracovníci se stavebními úpravami letos na podzim. Součástí stavebních prací je nová elektroinstalace, rozvody vody
a topení nebo obnova omítek. Rekonstrukce se dotkne rovněž podlah či dveří. Podmínkou investice je, aby výsledek co nejvíce odpovídal dobovému vzhledu
,“ uvedl Martin Drdla, MSc. (ANO), radní městské části Brno-střed pro oblast investic a správy bytových domů.

Po dokončení celého díla hodlá městská část byt i jeho mobiliář zpřístupnit veřejnosti. „Prostor bude sloužit k reprezentativním účelům. Máme v plánu, že po rekonstrukci bytu a obnově interiéru se zde budou konat různé kulturní či slavnostní akce, významná setkání nebo prohlídky pro veřejnost,“ nastínil Ing. arch. Vojtěch Mencl (ODS), starosta městské části Brno-střed.

Důležité odkazy