14. června 2018

Stav účtu za volební období 2014–2018

Programové prohlášení Rady městské části Brno-střed bylo nastaveno velmi ambiciózně, koalice Žít Brno, ANO 2011, KDU-ČSL a Zelení však své úkoly splnila na výbornou. Úspěšnost plnění programového prohlášení dosáhlo ke konci volebního období 93,52 %.

„Stabilita, společné hodnoty a dobrá spolupráce. Tak vidím naše dosavadní působení na radnici. Radnice je otevřená. Je to zásluha celé koalice. Otevřeli jsme ji občanům transparentním zpřístupněním agendy samosprávy, rozklikávacím rozpočtem, jmenovitým hlasováním, členstvím v komisích pro odborníky z řad veřejnosti. Otevřeli jsme brány radnice kultuře, letnímu kinu na nádvoří a spolupráci se studenty vysokých škol. Je otevřená i všem zastupitelům, se kterými sdílíme materiály komisí a rady. Otevřeli jsme Miniúřad, který pomáhá občanům každý den v týdnu, tedy i mimo úřední dny a hodiny. Konečně došlo k přestěhování Odboru sociálního a zdravotního tak, aby jeho prostory odpovídaly požadavkům legislativy. Investovali jsme čas, energii i peníze do škol, školek, sportovišť, parků a veřejných prostranství. Realizujeme nonstop úklid vodou a párou v prostoru okolo nádraží. Posílili jsme úklid v centru města stejnou technikou. Věnovali jsme se architektonickým soutěžím, které nám dávají směr pro budoucí rozvoj městské části. A je toho samozřejmě mnohem víc. Naši snahu řešit neprodleně záležitosti občanů dobře dokládá počet dvou set jednání rady, kterých dosáhneme začátkem prázdnin. Toto číslo nemá v rámci republiky obdoby,“ bilancuje starosta městské části Martin Landa.

1. místostarostka JUDr. Michaela Dumbrovská, do jejíž gesce spadá oblast bydlení, školství, občanských záležitostí a matriky, vidí velké úspěchy v práci pro školky a školy.

„Jsem spokojená s tím, co jsme pro naše školky i školy mohli zajistit. Podařilo se nám vyřešit problémy několika opravdu kriticky a dlouhodobě zanedbaných budov a jejich technického vybavení. Ale nejen to, dostali jsme se i ke zkvalitňování a zlepšování podmínek pro děti, žáky i učitele v každé z našich školek a škol. Celkově jsme investovali více než 100 milionů korun. 
Velmi hrdá jsem například na záchranu mateřské školy Kamenná. Když jsme nouzově stěhovali děti z budovy v havarijním stavu, měla jsem velké obavy, zda se nám školku podaří zachránit. A nyní jsme ve fázi stavebních příprav, školka opět ožije, na její opravu máme vyčleněno 25 milionů korun. Chlubit se ale také můžeme třemi novými školkovými zahradami, které už děti s radostí využívají, osm školních tělocvičen prošlo kompletní rekonstrukcí, modernizovalo nebo se nově vybavovalo celkem pět školních hřišť. Další investice, například do střech, sanací sklepů a výměníkových stanic našich škol, sice nejsou vidět, ale byly pro chod škol a školek nezbytné.“

V roce 2018 byla dokončena kompletní rekonstrukce domu na Moravském náměstí 14. Dům s velkou historickou hodnotou architekta Oskara Pořísky prošel citlivou rekonstrukcí podloženou historickým a stratigrafickým průzkumem, který nám pomohl stanovit původní barevné odstíny a materiály použité v době výstavby. Stejně citlivě byl již dříve opraven dům Jánská 7 nebo nyní dokončený dům na ulici Tučkova 32.

„Jsem přesvědčen, že je velmi důležité chovat se k historickému dědictví našeho města s patřičnou úctou, proto jsme se rozhodli rekonstruovat nejen zmíněné domy tak, abychom jim navrátili původní podobu, mnohdy nepěkně překrytou neodbornými a necitlivými stavebními zásahy. Stejnou cestou jsme se vydali i při rekonstrukci Tržnice Brno, která je nyní ozdobou Zelného trhu. Zastaralý bytový fond v neutěšeném stavu bez řádné technické dokumentace jsme dokázali zmapovat, ve všech bytech proběhla kompletní pasportizace. Navíc každý byt, který je nyní předáván nájemníkům, je po rekonstrukci a odpovídá standardům kvalitního standardního bydlení 21. stolení. Ale nejsou to jen investice do bytů a domů, celé čtyři roky jsme se věnovali hledání možností rozvoje a kultivace veřejných prostranství za pomoci odborníků, zorganizovali jsme řadu architektonických soutěží. Díky nim nyní připravujeme například rozsáhlou rekonstrukci Moravského náměstí a první krok ke kompletní rekonstrukci Mendlova náměstí už fakticky probíhá,“ hodnotí uplynulé období 2. místostarosta pro oblast investic a správu bytových domů Jiří Švachula.   

Stranou nezůstala ani péče o zeleň, úklid a veřejné plochy, které má na starosti 3. místostarostka Mgr. Jasna Flamiková, do jejíž gesce spadá životní prostředí, obchod a služby:

„Těší mě, že se podařilo revitalizovat několik parků a dalších zelených ploch, hrdá jsem především na dokončený a oceněný park na Starém Brně ve vnitrobloku Křídlovická/Zahradnická a na právě dokončovaný park na Mendlově náměstí, kde přibydou nové stromy. Dále považuji za velký úspěch prosazení a uvedení do života projektu Černé za barevné. Naši obyvatelé mají nyní k dispozici 644 nádob na papír, 698 na plast a v oblasti Stránic 260 na bioodpad přímo ve svých domech a třídit mohou téměř v papučích. Za neméně důležité považuji ale i zlepšení úklidu v ulicích a obzvláště to, že většina území Brna-střed se již uklízí zdravěji, bez použití chemických prostředků a že se nám z centra Brna podařilo vytlačit černý výlep. Milým zpestřením a propojením obyvatel s městskou částí jsou také úspěšné projekty Adopce zeleně a Nechme Brno-střed rozkvést. Je velmi pozitivní sledovat, jak se do zkrášlování Brna-střed zapojují i občané.“

Rozpočet a finance spadají do gesce 4. místostarosty Ing. Martina Schwaba. Kromě vedení rozpočtu se velmi zasloužil také o rozvoj sportovních aktivit jak ve školkách a školách, tak i pro veřejnost.  

„Sport považuji za nedílnou součást společenského života Brňanů, a to jak dětí, tak dospělých. Je naší povinností snažit se v maximální míře připravovat dobré podmínky právě v této oblasti. Vybudovali jsme veřejné hřiště na discgolf a tím pádem i zkultivovali nevyužité území při levém břehu Svratky za železničním viaduktem. Zavedli jsme školní sportovní přípravky, centra dětské gymnastiky a opravili mnoho tělocvičen a školních hřišť. Neustále zlepšujeme a rozšiřujeme podmínky pro sport i odpočinek v našem Sportovním a rekreačním areálu Kraví hora.“

Kromě všech výše uvedených aktivit, projektů a realizací došlo během stávajícího volebního období k mnoha kulturním a vzdělávacím akcím, které byly určeny pro široké spektrum obyvatel i návštěvníků centra města. Je to například Galerie Šilingrák, která pěkně oživila Šilingrovo náměstí, a která se stala velmi oblíbenou atrakcí pro děti i dospělé, nebo festival UPROSTŘED, který už druhým rokem bude celé léto bavit veřejnost v ulicích, a navíc podporuje brněnskou nezřizovanou kulturu. Dali jsme nový kabát a novou náplň jak divadlu Polárka, tak klubu Leitnerova. Připravili jsme sérii přednášek pro seniory, které byly zaměřeny na obtížné životní situace a informace, které jim mohou velmi pomoci při orientaci v dnešním světě a také právních záležitostech.

„Velký dík za úspěch v plnění úkolů, které si Rada městské části Brno-střed na počátku stanovila, patří také zaměstnancům radnice, bez jejichž práce a velkého nasazení by se nepodařily některé úkoly zrealizovat vůbec nebo jen v omezené míře,“ dodává na závěr starosta Landa.

Podrobný rozbor jednotlivých bodů programového prohlášení.

 

Důležité odkazy