20. května 2019

Sečení trávníků přizpůsobujeme klimatickým podmínkám

Městská část Brno-střed obhospodařuje celkem 75 hektarů zelených ploch v centru města. Vzhledem ke klimatickým extrémům posledních let věnuje zvýšenou pozornost udržení kvality travnatých ploch i v době, která jim nesvědčí. Již v minulých letech upravila zavedené pracovní postupy úpravy trávníků a v letošním roce bude v případě aktuální potřeby reagovat.

Městská část Brno-střed se stará jak o velké travnaté plochy například v parku na Moravském náměstí, v parku Koliště pod Janáčkovým divadlem, v Björnsonově sadu, na Kraví hoře, při Bakalově nábřeží nebo u Anthroposu, tak i o menší travnaté plochy, třeba mezi bytovými domy na ulicích Veletržní, Úvoz, Tučkova, uprostřed Konečného náměstí nebo na sídlišti ve Štýřicích.

Současné klimatické podmínky včetně vlivu globálního oteplování vedou ke změně technologie údržby travnatých ploch. Trendem posledních let je omezení pokosů trávníků v závislosti na aktuálním stavu porostu, není-li tráva dostatečně vzrostlá, neseče se. Dalším opatřením je sečení trávníků v takové výšce, která zasáhne pouze vzrostlé plevele a samotnou trávu ponechá bez zásahu, aby se omezilo vysušování travního drnu.

„Letos jsme první jarní sečení trávy zahájili později a některé lokality posečeny nebyly vůbec nebo byly posečeny pouze do výše vzrostlého plevelu. Tento režim používáme na všech travnatých plochách, které máme ve správě, vyjma parků v historickém centru Brna, konkrétně na Moravském náměstí, Rooseveltově, v parku Koliště pod Janáčkovým divadlem a na Komenského náměstí,“ upřesnil Bc. Martin Landa, 1. místostarosta městské části Brno-střed, do jehož gesce životní prostředí spadá.

Jinou variantou je takzvané mozaikové sečení, které dovolí na vybraných místech vykvést rostlinám, čímž se trávníky stávají odolnějšími a slouží i jako potrava pro hmyz. Mozaikové sečení městská část provádí od loňského roku například před BVV, v Björnsonově sadu, na Kraví hoře, Žlutém kopci a na některých plochách ve Štýřicích. Letos bude rozšířeno i na další plochy, třeba při ulici Barvičově a ve Štýřicích.

Vzhledem k tomu, že většinu rozlehlých travnatých ploch nelze zavlažovat, protože by musela být využita pitná voda, je jedinou cestou, jak je udržet přes celé léto alespoň trochu zelené, právě opatření, která zamezí nadbytečnému sekání trávy. I přes tato opatření jsou však některé plochy, které jsou navíc návštěvnicky velmi exponované, během mnoha tropických dní posledních let postiženy usycháním travního porostu. Na takových místech se jej snažíme obnovovat.

„Péče o rozsáhlé zelené plochy je náročná a městská část dělá vše, co je v jejích silách, aby byli obyvatelé i návštěvníci města spokojení. Důležitá je i ochrana přirozeného prostředí pro drobný hmyz. Je však složité vyjít vstříc všem požadavkům, během sezony se totiž setkáváme velmi často i se stížnostmi, že necháváme trávu přerůst, občané se dožadují velmi krátkého pokosu,“ doplnil Martin Landa.

Důležité odkazy