9. června 2021

Schváleno, pro rozjezd podnikání jsme prodloužili snížení nájemného za nebytové prostory

Rada městské části Brno-střed na svém jednání 24. května 2021 jednomyslně schválila další úlevu ve výši 50 % na nájemném v nebytových prostorách ve správě městské části. Rozhodnutí posvětilo na jednání 9. června také zastupitelstvo.

Úleva je opět určena pro provozovny občerstvení, služeb a maloobchodní prodejny, které musely být na základě vládních nařízení úplně uzavřeny, nebo byl jejich provoz výrazně omezen. Důležitou podmínkou prominutí nájemného je, že provozovatelé své podnikání v těchto prostorách provozovali k 1. lednu 2021 a na základě vládních opatření činnost museli výrazně omezit nebo úplně přerušit. O slevu na nájemném je potřeba si požádat nejpozději do 15. července letošního roku.

„Vzhledem k dlouhotrvajícím omezením provozu z důvodu pandemie Covid-19, která se už naštěstí uvolňují, a také vzhledem k neutěšenému stavu s vyplácením vládních kompenzací jsme připravili další opatření pro podporu nájemců našich nebytových prostor. Schválili jsme další slevu na nájemném ve výši 50 %, tentokrát za srpen a září 2021. To znamená, že nájemci mohou čerpat 50% slevu souhrnem za období pěti měsíců, a to od května až do září. Věřím, že jim tato úleva pomůže opět rozjet jejich podnikání,“ upřesnil Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed.

„Všechna opatření připravujeme s cílem pomoci našim podnikatelům, uvědomujeme si, že jejich situace je velmi složitá. Kromě slevy na nájemném jsme pro letošní rok prominuli také navýšení nájemného o inflaci, což znamená úlevu o zhruba 2,6 milionu korun. Nabídli jsme všem splátkový kalendář na 12 měsíců, pokud by dlužili na nájemném a službách. Odpouštíme všechny úroky z prodlení u plateb za nájemné a služby za březen 2020 až červen 2021. Odpouštíme také místní poplatky za restaurační zahrádky. V součtu se jedná o podporu ve výši zhruba dvou desítek milionů korun,“ doplnil Ing. Roman Kotěra, 3. místostarosta městské části Brno-střed, do jehož gesce spadá pronájem nebytových prostor, rozpočet a financování.

Důležité odkazy