14. prosince 2015

Rozpočet městské části Brno-střed na rok 2016: Pravdivý, vyrovnaný, pokrývající veškeré smluvní závazky i bez příjmů z hazardu

Pravdivý, vyrovnaný, pokrývající veškeré smluvní závazky i bez příjmů z hazardu. Takový je návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2016, který bude ve středu 16. prosince schvalovat zastupitelstvo největší brněnské městské části.

„Zastupitelstvu navrhujeme schválit vyrovnaný rozpočet, což nám navíc ukládá i zákon. Na rozdíl od předešlých let se však nejedná o virtuální čísla, ale o částky, které odpovídají veškerým smluvním závazkům radnice,“ řekl starosta městské části Brno-střed Martin Landa s odkazem na skutečnost, že uzavřené smlouvy na tyto položky obsahovaly výrazně vyšší částky, než kolik uváděly schválené kapitoly. „Navíc jsme se při sestavování rozpočtu dokázali obejít bez vysokých příjmů z hazardu, ty byly v minulých letech ve výši i několik desítek miliónů korun ročně,“ doplnil jeho slova místostarosta městské části Brno-střed Ing. Martin Schwab, do jehož kompetence spadá rozpočet a financování.

Místostarosta Mgr. Jasna Flamiková upozorňuje, že je v rozpočtu zahrnuta částka jeden a půl miliónu korun, kterou poskytlo statutární město Brno v souvislosti se svěřením účelových komunikací městským částem. „Kromě těchto nutných provozních záležitostí se budeme i nadále věnovat i odpočinkovým plochám v zeleni – plánujeme například rozšíření dětského hřiště v parku na Obilním trhu,“ uvedla místostarostka a připomíná, že jen na péči o zeleň je určeno přes 25 miliónů korun.

Přes 54 miliónů korun činí provozní příspěvek pro školská zařízení, tedy mateřské školy, základní školy a školní jídelny, jejichž zřizovatelem je městská část Brno-střed. „Kromě toho jsme zaslali, stejně jako ostatní městské části, požadavky statutárnímu městu Brnu na finanční zajištění peněz do školství. Pro nás je důležité, že momentálně máme k dispozici rozpočet na potřebné projektové dokumentace a že budeme schopni efektivně prostředky z města přijmout a využít,“ doplnila představení priorit městské části v oblasti rozpočtu a financování na rok 2016 místostarostka JUDr. Michaela Dumbrovská.

Zcela samostatně se vede účetnictví takzvané vedlejší hospodářské činnosti, kam spadá bytové hospodářství, jako jsou nájmy bytů, nebytových prostor nebo opravy bytových domů. Pro rok 2016 se počítá s výdaji ve výši 218 miliónů s tím, že část vybraného nájemného je zahrnuta do rezervy jako zisk, který bude použit pro investiční akce v roce 2017. „Naším cílem je zisk vygenerovat každoročně, protože pouze z něj je možné hradit investice,“ vysvětluje místostarosta městské části Brno-střed Jiří Švachula.

I to je důvod, proč Rada městské části iniciuje změnu Statutu města Brna a žádá o změnu parametrů při využívání zisku z vedlejší hospodářské činnosti. Zatímco doposud z něj mohly městské části samostatně použít pouze 10%, nyní je požadováno navýšení na 30%., a to ještě s omezením. „Fakticky to znamená, že sedmdesát procent kladného výsledku hospodaření půjde zpět do správy, údržby, oprav, rekonstrukcí a modernizace bytového fondu. Dalších dvacet procent musí jít nutně buď znovu do bydlení, nebo na modernizaci škol, případně na zajištění správy veřejné zeleně. A využití pouze zbývajících deseti procent zisku nemá přesné určení,“ řekl starosta Martin Landa.

TZ - Rozpočet městské části Brno-střed na rok 2016

Příloha TZ - Rozpočet městské části Brno-střed na rok 2016

Důležité odkazy