10. ledna 2019

Rozpočet Brna-střed na rok 2019

Rozpočet městské části Brno-střed na rok 2019 počítá s výdaji ve výši 591 milionů korun. Bude se investovat do školek i škol, oprav domů a bytů, pokračovat v rozpracovaných projektech, například rekonstrukci Moravského náměstí, a přípravě dalších úprav veřejných prostranství.

Brno-střed na rok 2019 počítá s celkovými příjmy ve výši 570 milionů korun. Rozdíl mezi příjmy a výdaji, jenž činí 21 milionů korun, představuje zůstatek finančních prostředků z roku 2018, který je zapojován do rozpočtu 2019.

„Rozpočet, který jsme schválili na prosincovém jednání zastupitelstva, nám zajišťuje úhradu všech nezbytných výdajů, což je důležité. Velkou část výdajů tvoří finance na rekonstrukce bytových domů, na které máme vyčleněno 127 milionů korun. Věřím, že se nám také podaří výrazně posunout nebo dokončit rozběhnuté investiční projekty, například rekonstrukci Moravského náměstí, a nastartovat nové,“ zhodnotil rozpočet Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed.  

Výši rozpočtu příznivě ovlivnil výkon české ekonomiky v minulém roce, díky kterému se navýšil i rozpočet statutárního města Brna, které postupuje část svých daňových příjmů do rozpočtů městských částí. Zastupitelstvo města Brna dále v roce 2018 schválilo úpravu Statutu města Brna, která zaručuje více prostředků pro městské části ze sdílených daní, které inkasuje město Brno. „Pro rok 2019 byla pro naši městskou část schválena neúčelová dotace od města ve výši 188 milionů korun, což představuje nárůst o 24,5 milionu korun oproti roku 2018. Tato částka je nejvýznamnějším zdrojem našich příjmů,“ komentoval rozpočet Ing. Tomáš Matejov, vedoucí ekonomického odboru.

Na údržbu zeleně jsme pro letošek vyčlenili 27,1 milionu korun. Téměř 69 milionů korun nás bude stát údržba chodníků, místních komunikací a také úklid veřejných ploch. Budeme však i budovat, 4,3 milionu půjde na rekonstrukci parku Dvorského a zahájíme projekční práce na realizaci Dětského centra při ulici Pivovarská,“ řekl 1. místostarosta Bc. Martin Landa, který zodpovídá za životní prostředí.

„Zásadní investicí v oblasti školství bude letos 8,5 milionu korun do kompletní rekonstrukce školky Kamenná 21, ale budeme investovat i do dalších školek a škol v naší správě. Z rozpočtu města Brna obdržíme další účelové dotace na opravy a rekonstrukce školských zařízení ve výši 25 milionů korun, z čehož půjdou například 3 miliony korun na zateplení školky Na kopečku u zvonečku na ulici Horní a 2,5 milionu korun na rekonstrukci zahrady školky na Nádvorní ulici,“ uvedla 2. místostarostka JUDr. Michaela Dumbrovská, do jejíž gesce školství spadá.

Zcela samostatně je vedeno účetnictví takzvané vedlejší hospodářské činnosti, kam spadá bytové hospodářství, jako jsou nájmy bytů, nebytových prostor nebo opravy bytových domů. „Pro rok 2019 počítáme s výnosy a náklady ve výši 331 milionů korun, přičemž na opravy bytových domů a bytů je schválena částka 237 milionů korun,“ doplnil informace Ing. Roman Kotěra, 3. místostarosta, zodpovědný za rozpočet a financování.

„V neposlední řadě budeme investovat do sportování dětí i dospělých. Budeme chystat nová veřejná sportoviště a všem školám, které ještě nemají, pořídíme cvičební sady na dětskou gymnastiku, které budou moci využívat i děti z mateřských škol,“ dodal 4. místostarosta Ing. Martin Schwab.

Důležité odkazy