4. května 2021

Restaurační zahrádky i reklamní áčka budou po celý rok zdarma

Rada městské části Brno-střed schválila 3. května 2021 odpuštění místního poplatku za restaurační zahrádky až do konce roku. Zdarma budou také takzvaná reklamní áčka u provozoven.

Rada městské části už začátkem roku odpustila místní poplatky za restaurační zahrádky do konce dubna, a to hlavně proto, aby se jejich provozovatelé mohli dopředu připravit, postavit je a otevřít ihned, jakmile to bude možné, navíc aniž by za ně museli platit. Nyní jsou zdarma až do konce roku.

„Doufám, že odpuštění místních poplatků za zahrádky usnadní provozovatelům kaváren, restaurací a dalších podobných zařízení rozjezd podnikání po několikaměsíčním nuceném lockdownu. Návrh na odpuštění poplatků za umístění reklamních nosičů, takzvaných áček, pak vzešel právě od podnikatelů na našem společném jednání, kde jsme hledali cesty, jak jim pomoci,“ upřesnil Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed.

K umístění restaurační zahrádky je potřeba si vyřídit povolení. Zhruba 200 provozovatelů už letos povolení získalo a restaurační zahrádku si u svého podniku postavilo. Další desítky žádostí městská část Brno-střed aktuálně vyřizuje.

V loňském roce bylo povoleno na 400 restauračních zahrádek a letos očekáváme podobný počet. Navíc už loni provozovatelé i díky odpuštění poplatků rozšiřovali plochy zahrádek na maximální povolenou velikost tak, aby i při přísnějších opatřeních, například nutných rozestupech a omezení počtu osob u jednoho stolu, mohli obsloužit co nejvíce hostů.

 „Pokud Zastupitelstvo města Brna schválí, že bude i letos městským částem kompenzovat odpuštěné místní poplatky za restaurační zahrádky, budeme samozřejmě rádi a rozpočtu městské části to pomůže. Jejich odpuštění jsme však plánovali provést i bez tohoto příslibu, protože velmi silně vnímáme obtížnou situaci všech podnikatelů jak v gastro provozech, tak samozřejmě i v maloobchodu,“ doplnil Vojtěch Mencl.

Důležité odkazy